Prosjekter

Våre prosjekter spenner fra det innadvendte utstillingsrommet til de store byplanene. De blir alle til gjennom stort faglig engasjement, tverrfaglig samarbeid og vilje til innovasjon.

Jåtunbyen

Planforslag2021-pågående

Marienlyst regulering

Planforslag2023 - pågående

Grønlikaia

Planforslag2022 - pågående

Lilleakerveien 4F

Forprosjekt2021 - pågående

Oslo Spektrum del II

Gjennomføring2016 - Pågående

Anno - bevaring for fremtiden

Ferdigstilt2019-2022

Fornebu Lufthavn

Gjennomføring2022 - pågående

C6 i Bjørvika

Planforslag2016 - Pågående

Flytårnet - planprogram

Planforslag2021 - pågående

Kvartal 1, Lillestrøm

Ferdigstilt2017 - 2022

Stiklestad 2030

Mulighetsstudie2021 - 2022

Living Lab

Ferdigstilt2019 - Pågående

Lilleakerbyen

Planforslag2018 - Pågående

Schweigaardsgate 15

Gjennomføring2018 -

Hagevegen

Mulighetsstudie2022

Mosetertoppen skistadion

Gjennomføring2021 - pågående

Urban Village

Forprosjekt2018 - pågående

Sverdrupskvartalet

Planforslag2019 - pågåande

Helgerudkvartalet

Gjennomføring2016 - pågående

Sandvika sjøfront

Mulighetsstudie2018

Bodø lufthavn

Forprosjekt2018 - 2020

KUBEN - Lillehammer

Gjennomføring2018 - Pågående

Maihaugen utstilling

Ferdigstilt2017 - 2020

Skrei temapark

Forprosjekt2017 - Pågående

Fossil

Gjennomføring2020 - pågående

Avslutningsplan for Svea gruver

Ferdigstilt2018 - 2020

Miklagard hotell

Ferdigstilt2017 - 2020

Schweigaards gate 33

Ferdigstilt2012-2019

Kampflybase Ørland

Ferdigstilt2012 - 2020

Munchmuseet

Ferdigstilt2009-2021

Grev Wedels plass boliger

Ferdigstilt2014 - 2019

B1 - Bjørvika

Ferdigstilt2014 - 2019

Lachmanns vei

Planforslag2019 - pågående

Lofoten Bio Centre

Ferdigstilt2019 - 2022

InterCity

PlanforslagPågående

Kristiansholm

Mulighetsstudie2018

Munkedamsveien 62

Ferdigstilt2015

Munkerudgrenda

PlanforslagPågående

Limpi

Ferdigstilt2019

Hamrevann

Gjennomføring2017 - 2019

Portalen

Ferdigstilt2015 - 2018

Nytt regjeringskvartal

Mulighetsstudie2017

Fiskehallen

Mulighetsstudie2017

Vaskeriet BT2a

Ferdigstilt2019

Ramsalt

Ferdigstilt2014 - 2021

Tine – Nye Kalbakken

Ferdigstilt2016 - 2019

Geodetisk jordobservatorium

Ferdigstilt2014 - 2017

Stasjonen i Tønsberg

Ferdigstilt2018

Wendts Hage

Ferdigstilt2018

Varnerbygget

Ferdigstilt2017

Sundvolden Hall

Ferdigstilt2017

Rånåsfoss kraftstasjon

Ferdigstilt2016

Papirbredden

Ferdigstilt2006 - 2019

Hermetikken kulturfabrikk

Ferdigstilt2014

Adde Zetterquist galleri

Ferdigstilt2013

Sørlandssenteret

Ferdigstilt2013

Marienfryd boliger

Ferdigstilt2012

Ski stasjon

Ferdigstilt2012

Diakonhjemmets bibliotek

Ferdigstilt2012

Kjørbo Vest

Ferdigstilt2012

Schiermonnikoog

Forprosjekt2011

Hamar politihus

Ferdigstilt2009, 2017

NAV-huset

Ferdigstilt2008 - 2010

Sluseparken barnehage

Ferdigstilt2009

Arendal kultur- og rådhus

Ferdigstilt2001-2005

Svalbard Museum

Ferdigstilt2004

Moss Justisbygg

Ferdigstilt2004

Filipstad områdeplan

Ferdigstilt2006

Nationaltheatret stasjon

Ferdigstilt2000

Rena leir

Ferdigstilt1993 - 1997

Møllebyen

Ferdigstilt2002

Oslo Spektrum

Ferdigstilt1990