Diakonhjemmets bibliotek

Funksjon
Bibliotek og læringssenter

Oppdragsgiver
Diakonhjemmet

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Diakonhjemmet, Oslo

År
2012

Prosjekter / Ferdigstilt

Diakonhjemmets bibliotek

Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter samler sykehusets og høyskolens kunnskapsformidling i ett hus sentralt på området. Huset er en arena for læring og forskning for helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bibliotek og læringssenter

Oppdragsgiver
Diakonhjemmet

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Diakonhjemmet, Oslo

År
2012

Nybygget inneholder lokaler for Diakonhjemmets sykehus og Diakonhjemmets høgskole. Den sentrale plasseringen i Diakonhjemmets parkområde, mellom sykehus og høgskolens hovedbygninger danner et ideelt utgangspunkt for utviklingen av denne fellesfunksjonen. Auditoriet, biblioteket og gruppe- og undervisningsrommene vil ha stor betydning for begge institusjonene. I tillegg inneholder den nye bygningen et Lærings- og Mestringssenter (LMS) for pasienter og pårørende.

Bygget ble offisielt åpnet av biskop Kvarme 26.august 2011

Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten
Foto: Tove Lauluten