Varslingsskjema

Varslingsskjema

Informasjon

LPO ønsker å tilrettelegge for en kultur internt i organisasjonen, og eksternt overfor samarbeidspartnere og andre interessenter, som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp og løses. Ansatte i LPO, samarbeidspartnere og andre interessenter oppfordres derfor til å melde fra om mulig kritikkverdige forhold eller mistanke om brudd på regelverk eller retningslinjer som gjelder for LPO.

Til dette har LPO opprettet en varslingskanal som kan benyttes av ansatte, samarbeidspartnere og andre interessenter til å melde ifra om mulig kritikkverdige forhold eller mistanke om brudd på regelverk eller retningslinjer som gjelder for LPO. Det er mulig å melde inn forholdet anonymt. LPO vil likevel oppfordre alle til å oppgi kontaktopplysninger, da dette vil forenkle granskning og kommunikasjon om det innmeldte forholdet. Ansatte i LPO oppfordres til å benytte LPOs interne rapporteringslinjer, med mindre det er ønskelig å være anonym.

Meldinger som sendes inn via denne varslingskanalen vil sendes direkte og utelukkende til CMS Kluge Advokatfirma. CMS Kluge Advokatfirma vil gjøre en innledende vurdering av hvordan meldingen skal håndteres, og deretter informere LPO om meldingen. LPO vil etter dette vurdere og beslutte, i samråd med CMS Kluge Advokatfirma, hvordan meldingen skal håndteres videre. Alle meldinger vil bli behandlet på en forsvarlig og profesjonell måte.

Meldinger som sendes anonymt er sikre, og vi kan aldri finne ut hvem avsender er. Dersom det er ønskelig å være anonym, men samtidig opprettholde kontakt angående varselet, kan avsender opplyse om kontaktinformasjon, og samtidig opplyse om at det er ønskelig å være anonym. CMS Kluge Advokatfirmaet vil i slike tilfeller holde avsenders identitet strengt konfidensielt.

Kontaktinformasjon

Du kan velge å sende inn varselet anonymt, men vi oppmuntrer deg til å oppgi navn og kontaktinformasjon i feltene nedenfor. Dersom du oppgir kontaktinformasjon har vi mulighet til å kontakte deg ved eventuelle spørsmål og informasjon om håndteringen av varselet.


Varsel

Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig ved både intern og ekstern varsling.
Arbeidet du i LPO arkitekter ved hendelsen? 
Kategori