LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Prosjekt

Oslo mer Oslo - En bydel for alle

I sangen Suser av gårde sier Lillo Stenberg om byen vi bor i: Hver gate er et eget land – hvert strøk en verdensdel. Sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter, Grindaker, Bark og WSP har LPO levert bidraget «Oslo mer Oslo» i parallelloppdraget om Den game veterinærhøyskolen for Oslobygg og Linstow. Vårt forslag viser at området kan bli et nytt strøk i Oslo. En ny verdensdel, et nytt nabolag, en by i byen. Hagebyen Lindern kan kompletteres og kobles sammen med Adamstuen. Vi vil bygge videre, med høye arkitektoniske ambisjoner, på det beste av landskap og byarkitektur som vi allerede finner i vår by. Slik blir Oslo blir mer Oslo.

4. juni arrangerte LPO arkitekter til en uformell meningsutveksling om framtidig byutvikling av Longyearbyen. Arrangementet het «Spisshusformuleringer og bærekraftbar» og var en del av Bærekraftsuka i Longyearbyen 3-14 juni, som LPO er med å arrangere sammen med Longyearbyen Lokalstyre og Svalbard Miljøvernfond.  Det kom over 30 personer som satte seg rundt i våre kontorlokaler på Lompensenteret, og rundt bordet midt i rommet satt Bodil Paulsen som er kulturminnerådgiver hos Sysselmesteren, Live Kristin Lindseth og Magnus Halleraker fra Statsbygg, samfunnsforsker Dina Brode-Roger, plansjef i Lokalstyre Aina Iden Tveit og Lilli Wickström og Ingvild Sæbu Vatn fra LPO.

Nyhet

Er det greit å ha følelser for bygg?

I forbindelse med den nye Svalbardmeldingen ble det offentlig kjent at Store Norske og Statsbygg jobber med hver sin konseptvalgsutredning for sin boligmasse i Longyearbyen. Til sammen har de statseide boligforvalterne godt over halvparten av Longyearbyens 1309 boliger.

LPO samarbeider med Oppatt AS i utviklingen av ulike prototyper for paviljonger, møbler og produkt basert på gjenbruksmaterialer. Denne uken settes prototypene opp for første gang i Lillehammers gågate.

Nyhet

Gjenbrukspaviljonger på Lillehammer

LPO samarbeider med Oppatt AS i utviklingen av ulike prototyper for paviljonger, møbler og produkt basert på gjenbruksmaterialer. Denne uken settes prototypene opp for første gang i Lillehammers gågate

LPO POD, Vika snakker, er lansert

I Longyearbyen skal det eksisterende boligområdet Elvesletta Nord bygges om til Elvegrenda for å få bedre tomteutnyttelse og mer energieffektive bygninger. Store Norske Boliger og LPO arkitekter samarbeider om utviklingen av prosjektet som utforsker muligheter for ombruk av eksisterende boligmoduler på en ny måte.

Prosjekt

Elvedansen – ombruk steg for steg

I Longyearbyen skal det eksisterende boligområdet Elvesletta Nord bygges om til Elvegrenda for å få bedre tomteutnyttelse og mer energieffektive bygninger. Store Norske Boliger og LPO arkitekter samarbeider om utviklingen av prosjektet som utforsker muligheter for ombruk av eksisterende boligmoduler på en ny måte.

Prosjekt

Lilleakerveien 4F

LPO arkitekter har på oppdrag fra Mustad Eiendom tegnet et nytt kontorbygg på sydspissen av Lilleakerbyen. Bygget har en historisk forankring til stedets industrihistorie, tilbyr en rikholdig opplevelse på bakkeplan og skal utføres i rene og varige materialer. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner med mål om BREEAM Outstanding, og en levetid på 150 år. Tomtens umiddelbare nærhet til Lysakerelven legger til rette for en frodig elvepark som nærmeste nabo. Kontorbygget blir liggende tett på Lysaker stasjon som er landets tredje største kollektivknutepunkt, og prosjektet inkluderer i tillegg 330 sykkelplasser under tak.

2022 ble et svært godt år for LPO arkitekter med spennende arkitektoppgaver og lønnsom vekst på 30 % økning i omsetningen, til over 160 millioner.

Profil

Vekst og styrket lederskap for LPO

LPO feirer i år 40 år som arkitektbedrift og er i dag blant landets største frittstående arkitektkontor med over 120 ansatte. Som en del av feiringen ble tretten ansatte hedret for lang og tro tjeneste i selskapet med en medalje og diplom fra Det Kongelige Selskap For Norges Vel. For å motta medaljen må man ha arbeidet ved samme arbeidsplass i minst 25 år.

Ansatt

Lang og tro tjeneste

2022 ble et svært godt år for LPO arkitekter med spennende arkitektoppgaver og lønnsom vekst på 30 % økning i omsetningen, til over 160 millioner.

Nyhet

Vekst og styrket lederskap for LPO

2022 ble et svært godt år for LPO arkitekter med spennende arkitektoppgaver og lønnsom vekst på 30 % økning i omsetningen, til over 160 millioner.

Prosjekt

Nytt forslag utarbeidet for C6 i Bjørvika

På oppdrag for Oslo S Utvikling (OSU), har LPO i samarbeid med A-Lab og SLA, videreutviklet prosjektet for C6-tomten i Bispegata. Basert på innspillene fra forrige høring, er det nye prosjektet redusert i høyde og omfang. Bebyggelsen er utformet med en henvisning til tidstypisk arkitektur, med materialer og ornamentering, som bidrar til å binde sammen fortid og fremtid. Prosjektet består av fem bygg som sammen danner et kvartal. Bebyggelsen har et tydelig og vakkert fondmotiv mot Middelalderparken som skal underbygge historiefortellingen til Ladegården og Barokkhagen, med en tydelig nedtrapping av høyder mot Barcode i vest og Ladegården i øst.

Nyhet

Vestkantbadet i ny, gammel prakt

Etter fem år med møysommelig restaurering, åpnet i dag det nye, gamle Vestkantbadet på Sommerro. Det fredede badet er satt tilbake slik det så ut ved åpningen i 1932 og utvidet med nye behandlingsrom og treningsfasiliteter.

Nyhet

Hagevegen på Lillehammer

LPO arkitekter har vunnet førsteplass i en begrenset arkitektkonkurranse og parallelloppdrag om utvikling av boliger i Hagevegen på Lillehammer på oppdrag for Søre Ål Utvikling AS.

Nyhet

Plan- og bygningsetaten sier ja til påbygg av Oslo Spektrum

Prosjekt

Det grønne hjertet

Team LPO har utviklet prosjektet "Det grønne hjertet" for området Grønlikilen på oppdrag for HAV eiendom. Gruppen har bestått av FAVN LPO, Christine Jensen Landskab og Arkitektur, Dr. Techn Olsen, Brekke & Strand, Moe Artelia group i tillegg til LPO arkitekter.

Sommerro-prosjektet har vist at det er mulig å skape et moderne hotell- og flerfunksjonsbygg i bevaringsverdige bygg gjennom samarbeid med byantikvaren og myndigheter. Underveis i ombyggingsprosessen har utfordringen vært at bygget ikke bare skal bevares, men også fungere med ny bruk. Resultatet er blitt et hotell som er en hyllest til norsk design- og kulturarv. Med 231 hotellrom og -suiter, møte- og selskapslokaler, huser Sommerro i dag seks restauranter, to barer og en kulturscene.

Prosjekt

Sommerrohotellet er åpnet

Nyhet

Ny detaljreguleringsplan for Hamar strandsone

SOMMERRO - bevaring og gjennopplivning. Foto Lars Petter Pettersen

Nyhet

SOMMERRO - bevaring og gjennopplivning

Transformasjonen av gamle Oslo Lysverker til Sommerro er et ombyggingsprosjekt utenom det vanlige. Byggets fasade er bevart. Det samme er kunst og kulturminner. Også byggets ikoniske Art Deco-stil er videreført idet nitti år gamle kommunale kontorer er blitt til hotell, restauranter, kulturscener og møteplasser. Mye er takket være et unikt samarbeid mellom arkitekter, entreprenører og Byantikvaren i Oslo.

Ansatt

Nye praktikanter på LPO

LPO har fått tre nye praktikanter som skal arbeide på vårt hovedkontor i Rosenborggata i et år før de fortsetter studiene sine. I løpet av dette året skal praktikantene ta del i alle prosjektfaser og få mulighet til å jobbe med ulike typer prosjekter og størrelse.

Profil

Det nære nabolaget = nærlaget

I arkitekturen mangler en presisering av den viktige sonen mellom boligen og nabolaget, og vi foreslår derfor et nytt ord: Nærlaget.

Profil

LPO og FAVN arkitekter danner partnerskap

LPO går inn som medeier i det bergenske arkitektkontoret FAVN arkitekter. Nytt navn blir Favn LPO arkitekter AS. Denne felles satsingen kommer som følge av at LPO den siste tiden har fått økt oppdragsmengde med flere store og langsiktige oppgaver på Vestlandet. Etter inngått partnerskap vil LPO eie 51 prosent av Favn LPO, som blir en del av LPO konsernet.

Nyhet

MUNCH er nominert til en av fem kandidater til Årets bygg

LPO har prosjektert og ferdigstilt to nye bygg like ved tog- og busstasjonen i Lillestrøm. De har fått navnene EKKO og INTRO, og inneholder nytt bibliotek, kontorarealer samt kulturskole og forestillingssal.

Nyhet

Kvartal 1, Lillestrøm

Prosjekt

Urban Village

Urban Village er et nyskapende boligprosjekt som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo der både miljø og sosial bærekraft står sentralt. Prosjektet stilles nå ut på KODE museum i Bergen som en del av utstillingen NABO som ønsker å få i gang den offentlige debatten rundt hvordan vi kan bygge og bo i fremtiden, og viser hvordan gode arkitektoniske løsninger kan gi kvalitet til boliger, hjem og felleskap.

I går presenterte de to prekvalifiserte teamene; LPO og Pir II, sine besvarelser av parallelloppdraget for konsept og formidlingsgrep, landskapsgrep og arkitektur på Stiklestad. LPO-teamet har bestått av Asplan Viak på Landskap, Gagarin, Island, på kulturformidling, DIFK, Bright Norway og Vill Energi, i tillegg til LPO arkitekter. Målet er at arbeidet skal bidra til videre utvikling av Stiklestad som relevant symbolsted, tankevekkende formidlingsarena og inkluderende møteplass, mot Norges 1000-årsjubilelum i 2030.

Nyhet

Stiklestad i 2030

Ansatt

LPO – et 40-års gammelt eventyr

Ansatt

Arkitektspalten del 7: Lisbeth Halseth

Lisbeth har arbeidet i 30 år som arkitekt og ledet LPO arkitekter i to perioder, den siste fra 2018-2021. Nå er hun tilbake som prosjekterende arkitekt, med fagansvar innenfor kulturminnevern og har skal arbeide for å løfte frem LPOs kompetanse på bærekraft og sirkulær økonomi både internt på LPO, for våre oppdragsgivere, samarbeidspartnere og folk flest.

LPO og Moment går sammen om å hjelpe krigsofre i Ukraina

Prosjekt

Gammelt nytt på Oppsal

Scala Eiendom har engasjert LPO med ønske om å utvikle CC Drammen til et fullverdig sted med utgangspunkt i daglig handel og gode arbeidsplasser.

Nyhet

Planinitiativ for CC Drammen

På vegne av OBOS-selskapet Ulven AS har LPO arkitekter sendt søknad om rammetillatelse for oppføring av et nytt hovedkontorbygg, på Ulven i Oslo.

Nyhet

LPO tegner nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven

LPO har sammen med Grindaker utført et illustrasjonsprosjekt i forbindelse med detaljreguleringsplanen for Lakseberget. Forslaget er utarbeidet i dialog med Bærum kommune og har tatt utgangspunkt i deler av ideene som lå til grunn for mulighetsstudiet Sandvika sjøfront som LPO og Grindaker utvidet i 2018. 27. oktober 2021 ble reguleringsplanen for Lakseberget vedtatt i Bærum kommune.

Nyhet

Lakseberget

Åpning av nye MUNCH

Nyhet

Åpning av nye MUNCH

I 2009 vant Estudio Herreros arkitektkonkurransen for nytt Munchmuseum i Bjørvika og LPO ble valgt til å være det spanske arkitektkontorets norske samarbeidspartner. Nå, 12 år etter åpner bygget endelig dørene.

En leilighet i OBOS Living Lab, fylt med planter.

Nyhet

Living Lab-innflytting

I går, tirsdag 28. september, flyttet de første beboerne inn i Obos Living Lab og flere aktører innenfor bolig- og produktutvikling vil følge dem med stor spenning i tiden fremover. Målet er å flytte bransjen i mer bærekraftig retning og skape boliger som gir økt livskvalitet.

LPO Svalbard, verdens nordligste arkitektkontor, er ti år!

Nyhet

LPO Svalbard, verdens nordligste arkitektkontor, er ti år!

LPO arkitekter har det eneste privatdrevne arkitektkontoret på Svalbard og holder til i Longyearbyen. I år feirer vi ti års tilstedeværelse på den arktiske øygruppen

Nyhet

Hva kan barn lære om arkitektur på en uke?

Nye praktikanter på plass i Rosenborggata

Nyhet

Nye praktikanter på plass i Rosenborggata

LPO arkitekter får ny ledelse

Nyhet

LPO arkitekter får ny ledelse

Christian Nørgaard Madsen er ansatt som ny daglig leder i LPO arkitekter. Madsen er utdannet sivilingeniør og kommer fra Hæhre & Isachsen Gruppen der han har vært visekonsernsjef og daglig leder i HI Tomteutvikling AS siden 2020.

Ansatt

Ett år har gått

Nytt biblioteksbygg med kontorer og kulturskole på Lillestrøm

Profil

Nytt biblioteksbygg med kontorer og kulturskole på Lillestrøm

Ansatt

Arkitektspalten del 7: Erlend Bauck Sole

Nyhet

Skal gi råd om arkitektur, bokvalitet og nabolag

Prosjekt Fornyer brygga i Tromsø

Profil

Prosjekt Fornyer brygga i Tromsø

Nylig gjennomførte LPO skisseprosjektet «Brygga» på oppdrag for Pellerin i Tromsø hvor vi undersøkte potensialet i bryggehusene og tomtene bak. Hva kan vi fylle husene med for å skape byliv? Hvordan kan vi bevare og samtidig utvikle bryggehusene til et sted for dagens Tromsøbedrifter?

Prosjekt

Sverdrupskvartalet

Profil

Snart klart for salgsstart av Vervets tredje byggetrinn: Gjøa

LPO søker daglig leder

Folk om Longyearbyen

LPO jobber ofte med medvirkningsprosesser for å finne ut hva brukerne av et bygg, eller et område, ønsker og er opptatte av slik at vi sammen kan finne de gode løsningene. På Svalbard har vi nå spurt Longyearbyens innbyggere hvordan de oppfatter og bruker byen, og hvilke ønsker de har for utviklingen av stedet. I denne filmen får du vite hva noen av deltakerne svarte.

Nytt hotell på Kløfta

Nyhet

Nytt hotell på Kløfta

Like før jul fikk noen av arkitektene fra LPO som har vært med å tegne det nye hotellet Miklagard, komme og befare prosjektet som blir Norges største resorthotell med 507 rom og egen spaavdeling.

Fossil - fra kull til kultur

Nyhet

Fossil - fra kull til kultur

Det gamle kullkraftverket i Longyearbyen har stått stengt siden 80-tallet. Nå vil LPO arkitekter, sammen med Longyearbyen Lokalstyre, åpne det opp igjen, med støtte fra Svalbard Miljøvernfond og Riksantikvaren. Det selvinitierte prosjektet er kalt Fossil og har allerede rukket å skape stor begeistring lokalt på den arktiske øygruppen, midt mellom fastlands-Norge og Nordpolen.

Fra parkeringsplass til ny og levende by

Nyhet

Fra parkeringsplass til ny og levende by

Nyhet

Maihaugens nye hovedutstilling Impulser er åpnet

Verket brygge prosjekteres av LPO arkitekter og inneholder 51 leiligheter fordelt på tre bygg pluss et hotell med en offentlig sjøpromenade i forkant. Illustrasjon: Eve images/Höegh Eiendom

Nyhet

Verket som endrer Moss

Det gamle industriområde langs Mosseelven har blitt Verket, en ny bydel med en miks av boliger, næring, kultur og havnefront. Prosjektet er nå en av seks nominerte byplanprosjekter som er nominert til BOBY-prisen.

Harbitz torg

Profil

Harbitz torg

LPO er stolte av å ha vært med på å utvikle et avlagt industriområde til en attraktivt lokal møteplass med en miks av boliger, næring og kultur. LPO startet arbeidet med prosjektet i Harbitzalléen i 2012 med å omregulere eiendommen som i sin tid var produksjonslokaler for Apothekernes Laboratorium. 100 år etter at Apotekernes Laboratorium ble bygget har det verneverdige bygget gjenoppstått som kulturhus, utested og møteplass for Skøyens innbyggere - og selvsagt for alle andre som ønsker å oppleve transformasjonen av området!

Prosjekt

Nye, urbane leiligheter i sentrum av Lillehammer

Profil

Børster støv av gammel skatt i Oslo sentrum

Nye praktikanter på LPO

Ansatt

Nye praktikanter på LPO

Prosjekt

Helgerudkvartalet - et moderne og fremtidsrettet Sandvika

Jan Knoop (1949-2020)

Ansatt

Jan Knoop (1949-2020)

Arkitekten. Kulturformidleren. Det omsorgsfulle midtpunktet. Entertaineren.

Med Kristin E. B. Askgaard og Kristin Bostrøm runder LPO arkitekter hundre medarbeidere totalt og står sterkere enn noen gang.

Ansatt

LPO har gleden av å presentere våre to nye medarbeidere

Med Kristin E. B. Askgaard og Kristin Bostrøm runder LPO arkitekter hundre medarbeidere totalt og står sterkere enn noen gang.

Byggestart for Vervets første salgstrinn

Nyhet

Byggestart for Vervets første salgstrinn

Det er endelig klart for bygging av Fram, det første salgstrinnet på Vervet i Tromsø som LPO har tegnet og nå detaljprosjekterer. Prosjektet skal bygges der byens gamle skipsverft en gang regjerte og åpne opp et lukket industriområde til en bydel for alle.

LPO styrker sin teknologisatsning

Profil

LPO styrker sin teknologisatsning

LPO styrker sin satsing på digital teknologi og innovasjon med to strategiske nyansettelser som vil være viktige medspillere for LPOs digitalteam.

Prosjekt

På påler over Oslo

Nyhet

Svalbad på Svalbard

Tine – Nye Kalbakken

Nyhet

Tine – Nye Kalbakken

I forbindelse med at Tine meierier skal samlokalisere produksjon og administrasjon på Nye Kalbakken, tegner LPO nytt adkomstbygg og oppgraderer den eksisterende bygningsmassen for å skape bedre og mer attraktive arbeidsplasser.

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter