LPO utvikler arkitektur for byer, steder, bygninger og rom. Med fokus på innovasjon, bærekraft og inkluderende designprosesser streber vi etter å skape gode løsninger med mennesket i sentrum.

Nyhet

LPO i full drift

Som for alle andre i samfunnet er også LPO berørt av COVID-19 pandemien og konsekvensene av den.

Ansatt

Nye krefter til Lillehammerkontoret

Vi har utvidet arkitektstaben vår på Lillehammer med to kloke hoder: Asbjørn Syverhuset og Guro Løkken.

I forrige uke ble SvalBad – Longyearbyens nye offentlige badstue bygget på dugnad av rivningsmaterialer fra sanerte bygg på Svalbard.

Nyhet

Svalbad på Svalbard

I forrige uke ble SvalBad – Longyearbyens nye offentlige badstue bygget på dugnad av rivningsmaterialer fra sanerte bygg på Svalbard.

LPO NORD, verdens nordligste arkitektkontor, holder til i Longyearbyen og er ett av LPO arkitekters tre distriktkontorer. Til daglig jobber det fem arkitekter her og arbeidshverdagen er variert, både i omfang, størrelse, type og tilgjengelighet. Akkurat nå er vi på jakt etter nye medarbeidere her, kanskje det er deg, eller noen du kjenner som kunne tenke seg å bo og jobbe i Arktis?

Nyhet

Seier for Bokuben på Vollebekk

Nyhet

LPO NORD søker ny medarbeider

En dag på LPO: Oslo

Har du noen gang lurt på hvordan det er å være en LPOer? På vårt hovedkontor på Majorstua i Oslo jobber det over 80 arkitekter i tillegg til administrativt ansatte. Vi prosjekterer noen av de største og mest spennende prosjektene i landet både for private og offentlige oppdragsgivere. Vi er mye ute og farter, både i møter og på byggeplasser, men hver dag spiser lunsj sammen på kontoret i Rosenborggata!

Ansatt

Arkitektspalten del 5: Jan Knoop

Prosjekt

LIMPI, Lillehammer

Nyhet

LPO har vunnet idekonkurransen om et nytt sentrumskvartal i Bodø

I samarbeid med Corponor skal LPO utvikle et nytt sentrumskvartal i Bodø. Byggene som tidligere huset blant annet Nordlandsposten, skal bli transformeres til et kvartal med boliger og næring.

Nyhet

LPO blir flere og bedre

På Ski arbeides det for tiden høyt og lavt med å ferdigstille Bane NORs nye togstasjon. To av tre plattformtak i massivtre ble i sommer løftet på plass og den nye stasjonen begynner virkelig å ta form.  – Det er utrolig gøy å se at de skissene vi laget i 2012 faktisk er blitt bygget akkurat slik som vi så for oss den gang, sier Øystein Kaul Kartvedt, en av arkitektene fra LPO som var med å tegne den.

Nyhet

Buer over Ski

Rett Plass Rett Form - LPO Nord

Prosjektet "Rett Plass Rett Form" tar for seg bygg som skal saneres på Svalbard i den nærmeste tiden og utforske idéen om å gjenbruke disse byggene både på det konseptuelle og det konkrete plan, for å utfordre den eksisterende byggepraksisen som foretrekker å rive og bygge nytt. LPO arkitekter har forsket på den totale belastningen av det å rive og bygge nytt kontra det å gjenbruke materialer eller flytte bygg lokalt på Svalbard. Prosjektet er ikke bare aktuelt for Svalbard, men vil kunne sees på som et foregangsprosjekt for prosjektering andre steder i Norge og resten av verden der gjenbruk av bygg og materialer bør bli den foretrukne løsningen framfor å rive og bygge nytt.

Nyhet

B1 Tomtebrygga – et rolig bakteppe til Operaen

I Bjørvika, mellom det nye Munch-museet og Barcode-rekken har et nytt LPO-prosjekt reist seg: Felt B1 rommer det nye Clarion hotell Oslo mot Dronning Eufemias gate samt et leilighetsbygg mot Operagaten. Byggene er koplet sammen med en felles næringskropp på to etasjer i bunnen og fremstår som rolig et bakteppe til Operaen med sin lavmælte fasade i hvite nyanser og glass.

Prosjekt

Hamrevann

Prosjekt

Nye Nationaltheatret stasjon - 20 år!

Vulkan: byen i byen

Vulkanområdet har blitt tildelt en rekke priser og er et prosjekt vi er utrolig stolte av. Vulkanområdet har blitt tildelt en rekke priser. I 2012 vant prosjektet Statens Bymiljøpris, hvor begrunnelse var at «Vulkanområdet viser hvordan gammel by- og bygningsstruktur kan gi et generøst bidrag til en framtidsrettet byutvikling.» Utover denne prisen er rekken lang. I år ble Vulkan nominert som en av finalistene til ULI Global Awards for Excellense, en pris som er bredt anerkjent som en av bransjens mest prestisjefulle. En viktig forutsetning for at prosjektet i våre øyne ble svært vellykket er samspillet vårt med Vulkan Eiendom. De representerer en unik vilje til å bygge by, og få til byliv. Se filmen, og lær mer om tankene som ligger bak dette vellykkede transformasjonsprosjektet som har skapt Vulkan – den lille byen, i den litt store byen vår.

Nyhet

Ny kontrakt med Forsvarsbygg for ALM-gruppen

Ansatt

Arkitektspalten del 2: Camilla Hoel Eduardsen

Like ved jernbanesporene inn mot Oslo S er et nytt LPO-prosjekt nå ferdig bygget. Det nye kontorbygget skal huse det statlige jernbaneforetaket Bane NOR som også har vært byggherre for prosjektet. Den sørvendte fasaden har dobbelt glassjikt der det ytre sjiktet har integrerte solceller som skal produsere strøm til bygget.

Nyhet

Schweigaards gate er 33 overlevert!

Like ved jernbanesporene inn mot Oslo S er et nytt LPO-prosjekt nå ferdig bygget. Det nye kontorbygget skal huse det statlige jernbaneforetaket Bane NOR som også har vært byggherre for prosjektet. Den sørvendte fasaden har dobbelt glassjikt der det ytre sjiktet har integrerte solceller som skal produsere strøm til bygget.

Den nye adkomstpaviljongen er utformet med inspirasjon fra låvemotivet i et område som ellers er preget av industri og tunge trafikksystemer. Foto: Hilde Lillejord/LPO arkitekter

Nyhet

Tine – Nye Kalbakken

I forbindelse med at Tine meierier skal samlokalisere produksjon og administrasjon på Nye Kalbakken, tegner LPO nytt adkomstbygg og oppgraderer den eksisterende bygningsmassen for å skape bedre og mer attraktive arbeidsplasser. Den nye adkomstpaviljongen er utformet med inspirasjon fra låvemotivet i et område som ellers er preget av industri og tunge trafikksystemer. Tanken er at den skal gi assosiasjon til hva Tine Meierier er for både ansatte og besøkende til Nye Kalbakken. Bygget skal også kunne fungere som et uformelt møtested for alle ansatte, og er tenkt som et egnet sted for eksponering av felles bedriftskultur, identitetsbygging og utstilling av nye merkevarer med mulighet for smaksprøver. Det planlegges også for kaffebar med egen barista.

Vi trenger flere folk til vårt kontor på Lillehammer - er du vår nye medarbeider?

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

Nyhet

Sammen skaper de identitet

Prosjekt

Kristiansholm i Bergen

LPO har prosjektert og utviklet Portalen i Lillestrøm på oppdrag for Jernbanegata Lillestrøm AS v/ OBOS Forretningsbygg AS, Coop Eiendom, Veidekke. Prosjektet består av bolig, kontor og hotell og stod ferdig i 2018. Våren 2019 ble prosjektet tildelt Skedsmo kommunes arkitektur og- og byutviklingspris. Helheten mellom torg, diagonalgate, arkitektur og interiør er hovedgrunnene til prisen.

Profil

Portalen - Lillestrøm

Lillestrøm er blitt et knutepunkt og innfallsporten til Stor-Oslo. Portalen ligger strategisk til mellom Norges Varemesse og Lillestrøm stasjon, Norges 4. viktigste jernbanestasjon. Byggene fungerer som en portal til Lillestrøm enten man kommer via riksveien sørfra eller med toget. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. I tillegg er det etablert et nytt torg og grønne uteområder mellom blokkene.

Gruppen har sett på mulighetene som oppstår ved å flytte Torget nærmere Bøkkerfjellet og la den moderne jernbanen møte den historiske byen slik at sentrum kan møte Skagerak. Med en stasjon i sentrum, eller ved Kongegata-alternativet, vil hele den sentrale byen vitalisere og skape et nytt potensial ved havnefronten.

Nyhet

Pionerbyen Larvik - en mulighetsstudie av Larvik sentrum

På oppdrag for Larvik kommune har LPO arkitekter gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Studien har tatt utgangspunkt i Bane NORs ene alternativ med ny togstasjon i Kongegata. Torsdag presenterte LPO arbeidet som er gjort i samarbeid med SLA, Sweco og Berre Ellefsen AS

Rånåsfoss kraftstasjon

Den nye maskinhallen ved Rånåsfoss III, som LPO har tegnet, stod ferdig i 2016 og er utformet for å gi maksimal funksjonalitet i den daglige driften samtidig som den har blitt godt tilpasset de verneverdige omgivelsene. Øistein Haukeland har laget filmen som presenterer prosjektet.

By og stedsutvikling

Profil

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv. God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og miljøhensyn.

Følg LPO på Instagram @lpoarkitekter