Hilde Lillejord

Børster støv av gammel skatt i Oslo sentrum

Den gamle tollboden i Schweigaards gate 15 er i ferd med å bli forvandlet; det fredede bygget fra 1926 skal bli transformert om til et moderne kontorbygg med servicefunksjoner på bakkeplan.

Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
I de offentlige ekspedisjonshallene var interiøret forseggjort med ekspedisjonsdisker i heltre og lamper som antagelig var spesiallaget til bygget. LPO samarbeider med Hadeland glassverk for å se om det kan lages reproduksjoner. Foto: Ukjent. Eies av Entra
Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Dette historiske bildet viser hvordan lagerhallen har en mer robust karakter enn de offentlige ekspedisjonshallene. Foto: Ukjent. Eies av Entra

– Dette har vært en lagerbygning for jernbanegods. Alt gods som kom fra togene, skulle fortolles her, derfor hadde bygget store lagerhaller og ekspedisjonshaller for å ivareta disse funksjonene, forklarer Maria Højgaard Molden, en av LPOs arkitekter som arbeider på prosjektet som skal gi omlag tusen kontorplasser midt i Oslo sentrum.

Det snart hundre år gamle bygget var en moderne konstruksjon for sin tid og var da en av Norges lengste bygg på hele 140 lengdemeter. Fasaden er stiltypisk for tiden rundt 1920 med forenklet nordisk nyrenessanse og nybarokk, med forholdsvis sparsom og rettlinjet ornamentering i murt tegl. Det har vært essensielt å finne frem til et konsept som ivaretar byggets opprinnelige åpne planløsning.

Bygg med historie

Det er mange hensyn å ta når man jobber med et fredet bygg som har gjennomgått mange ulike funksjoner før det oppnådde fredningsstatus. I transformasjonsoppgaven er det derfor like viktig å finne tilbake til byggets opprinnelige form som å endre på det eksisterende, både for å kunne gjenskape det originale, men også for å kunne lete etter de mulighetene som ligger i det opprinnelige for å endre dagens situasjon.

– Schweigaardsgate 15 er et historisk tyngdepunkt i en bydel i stor endring. Målet vårt har vært å tilbakeføre den åpne fasaden bygget opprinnelig hadde, sier Maria og forklarer at for å få til dette er det etablert en pågående prosess med Byantikvaren.

Deler av bygget er fredet. Dette gjelder fasaden og hovedkonstruksjonen i tillegg til trappeoppgangene, vestibylen og to kontorfløyer. Disse arealene skal tilbakeføres til sin originale utseende og hvor dets opprinnelige material- og fargepalett skal gjenskapes. Trapperom og vestibylene åpnes igjen opp for å få inn dagslys som originalt og dette synliggjør også de originale himlingsmotivene for resten av kontoretasjen.

– Å jobbe med noe eksisterende som har historiske spor er spennende. Det er utfordrende, men det gir et ekstra lag i prosjekteringen fordi bygget har en sjel og karakter, noe en kjenner spesielt godt når man går inni her som i dag, sier Maria idet hun bøyer seg og børster støv av en gammel hvelvdør som ligger midt i en av de mange lagerhallene. Døren skal bli med videre inn i byggets fremtid og plasseres som et samlingspunkt i den mer åpne første etasjen.

Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Fasaden er stiltypisk for tiden rundt 1920 med forenklet nordisk nyrenessanse og nybarokk, med forholdsvis sparsom og rettlinjet ornamentering i murt tegl. Foto: LPO
Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Det dukker opp mange spennende elementer når man begynner å rive i gamle bygninger, som dette gamle hvelvet som var tilknyttet overkontrollørens kontor. Dessverre var innholdet tømt. Foto: LPO

Hvorfor bevare

Å bevare fremfor å bygge nytt er alltid mer bærekraftig enn å rive og bygge nytt fremfor å bruke store mengder energi på å knuse og smelte dem tilbake til råmateriale og klimagasser. LPO har arbeidet med transformasjon av områder og bygg i alle år, og nå er dette mer aktuelt enn noen gang.

– Før kunne arkitekter nærmest starte med blanke tegneark med inspirasjon fra en bestemt epoke, men nå er situasjonen en annen. Tiden vi lever i nå består mer og mer av bygninger, interiør og utearealer som forteller en historie som er viktig å bevare. Derfor består oppgaven vår mer og mer i å tilpasse det som allerede eksisterer til nye former for bruk fremfor å rive og bygge nytt. Dette er viktig både for hensyn til vern og historie, men ikke minst ved at vi reduserer forbruket gjennom ombruk, forklarer Lisbeth Halseth som er arkitekt og fagansvarlig på LPO for nettopp dette temaet.

– Når vi jobber med transformasjonsprosjekter, oppnår vi to forskjellige mål på en gang; nemlig å skape noe nytt samtidig som vi skal ta være på kvalitetene i det opprinnelige bygget, understreker Lisbeth.

Om to år skal den gamle tollbygningen gjenåpnes og bli et moderne kontorbygg som kombinerer moderne løsninger med historiske rammer på en funksjonell måte. Det transformerte bygget, vil åpnes opp mot gateplan og bidra til å gi Schweigaards gate nytt liv.

Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
I samarbeid med Entra, arbeider arkitektene i LPO med å finne frem til et konsept som ivaretar byggets opprinnelige åpne planløsning. Her ser man lagerhallen i 2. etg. Foto: LPO
Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Det er Veidekke som har vært ansvarlige for de omfattende, men samtidig skånsomme rivearbeidene som har pågått siden i fjor høst. Foto: LPO.
Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Å bevare fremfor å bygge nytt er alltid mer bærekraftig enn å rive og bygge nytt, dette er noe LPO arbeider med i flere prosjekter og har lang erfaring med. Her ser vi 5. etg av bygget hvor vinduene er plassert høyere opp på veggen, og takhøyden er lavere enn i 2. etg. Foto: LPO
Schweigaards gate 15, Entra, LPO arkitekter
Opprinnelig var det 24 heissjakter for å transportere varer, pakker og personer mellom etasjene. Flere av disse er fjernet tidligere, men i det nye prosjektet, gjenbrukens de eksisterende. Foto: LPO
Tollboden (Schweigaards gate 15) hadde en sentral beliggenhet ved Akers elva og jernbanene og hadde en viktig betydning for Oslo inbyggere. Foto: Anders Beer Wilse, Digitalt museum.