Hva vi gjør

LPO er et verktøy for å skape gode rom for å bo i, lære i, arbeide i, ferdes i og leve i. Vi har kapasitet og kompetanse til å påta oss alle typer oppdrag innenfor arkitektfaget. Vi streber alltid etter å skape merverdi – for miljøet, samfunnet og enkeltindividet.

By og stedsutvikling

By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv

Transformasjon / nytt fra gammelt

Transformasjon / nytt fra gammelt

Nytt fra gammelt - verdiskapning og bærekraft

Kultur og utstilling

Kultur og utstilling

Rom for kultur, kunst og store opplevelser

Bolig

Bolig

Arkitektur for hjemmene våre

Forsvar, politi og samfunnssikkerhet

Forsvar, politi og samfunnssikkerhet

Arkitektur for å ivareta samfunnsviktige institusjoner

Kontorbygg

Kontorbygg

Design for organisasjonen, mennesket og byen

Handel og næring

Handel og næring

Innovativ tankegang for fremtidens handel

Hotell, idrett og rekreasjon

Hotell, idrett og rekreasjon

Fysiske rammer for ferie og fritid

Utdanning, forskning og helse

Utdanning, forskning og helse

Arkitektur for de viktige oppgavene samfunnet skal løses i fellesskap

Infrastruktur

Infrastruktur

Arkitektur for mobilitet og logistikk i samfunnsperspektiv

Programmering og funksjonsanalyse

Programmering og funksjonsanalyse

Der grunnlaget for et godt prosjekt legges

Miljø, klima og energi

Miljø, klima og energi

Bærekraftig planlegging for fremtiden og kommende generasjoner

Visualisering

Visualisering

Synliggjøre tanker og ideer til virkelighetsnære bilder

BIM

BIM

Vår digitale verktøykasse for effektiv design og kommunikasjon