Visualisering

Synliggjøre tanker og ideer til virkelighetsnære bilder

En samling av bilder fra LPOs prosjekter.

Å kunne visualisere de løsningene vi skaper på en god måte er en essensiell og integrert del av vår designkommunikasjon og designutvikling - både internt og eksternt.

LPO har en egen dedikert visualiseringsstab som kun jobber med dette. Fotorealistiske rendringer av høy kvalitet, animasjoner og filmer utvikles for å forklare prosjektene på en best mulig måte. Å ha kompetansen innomhus gjør at vi har god kontroll på sluttresultat, effektiv tidsbruk og mulighet til å strømlinjeforme prosessene.

Vi har også et velutstyrt modellverksted med 3d-plottere og laserskjærere som gjør at vi kan produsere gode, informative fysiske modeller, enten direkte fra BIM-modell eller for hånd.

God visualisering gir godt beslutningsgrunnlag og trygghet - for oss internt i kvalitetssikringen av vår design og for våre kunder.

Kontakt

Lachmannsvei 2C og D, Rendering: LPO arkitekter
Lachmannsvei 2C og D
Vervet, Tromsø. Rendering: LPO arkitekter
Vervet, Tromsø
TINE Meierier, LPO arkitekter
TINE Meierier
Kristiansholm brygge, Bergen, LPO arkitekter
Kristiansholm brygge, Bergen
Sandvika sjøfront
Sandvika sjøfront
Fornebuporten