Kontakt oss

Vi har vårt hovedkontor på Bislett i Oslo, med avdelinger på Lillehammer og i Longyearbyen på Svalbard. Siden 2022 har LPO også en tilstedeværelse i Bergen gjennom vårt majoritetseide firma Favn LPO arkitekter med fem ansatte arkitekter.

Ledelse

Christian Nørgaard Madsen
Sivilingeniør og daglig leder, partner
(+47) 901 16 697
cnm@lpo.no

Anne Sandnes
Strategisk leder by-, bolig og stedsutvikling, Arkitekt MNAL & Partner
(+47) 990 36 345
as@lpo.no

Øystein Sjøstrand
Strategisk leder bygg og gjennomføring, Sivilarkitekt & Partner
(+47) 402 39 456
os@lpo.no

Pirill Steinslien
Strategisk leder for HR & Organisasjon & Partner
(+47) 913 43 009
pos@lpo.no

Presse

Hilde Lillejord
Kommunikasjonsansvarlig, partner
(+47) 916 50 229
hl@lpo.no

Vil du jobbe hos LPO?

Åpne søknader kan sendes til pos@lpo.no

For å bli tatt til vurdering, må din søknad og portfolio være maksimalt 10MB. Portfolio aksepteres kun som vedlegg i e-post i pdf-format. Med bakgrunn i mengden søkere vi mottar klarer vi dessverre ikke å svare alle kandidater personlig. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for samtale.

For praktikanter

Våre praktikantstillinger følger skoleåret; med oppstart i august og avslutning i juni påfølgende år. Normalt vil prosessen for vurdering og ansettelse starte medio mars. 

Søknaden må følge samme krav som over.

Varslingsskjema for kritikkverdige forhold

Gå til skjema

Kontorer

LPO Oslo (Hovedkontor)

Rosenborggata 19C, 0356 Oslo
Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo


Telefon: 23 32 71 00

E-post: lpo@lpo.no


Kontaktperson
Christian Nørgaard Madsen

LPO Lillehammer

Stortorget 1
2609 Lillehammer


Telefon: 23 32 71 00

E-post: lillehammer@lpo.no


Kontaktperson
Ørjan Høyer-Farstad

LPO Svalbard

Lompensenteret, 9170 Longyearbyen
Pb. 400, 9171 Longyearbyen


Telefon: 995 00 024

E-post: nord@lpo.no


Kontaktperson
Ingvild Sæbu Vatn

FAVN LPO Bergen

Øvre Korskirkesmauet 2B
5018 Bergen


Telefon: 411 44 294

E-post: post@favnlpo.no


Kontaktperson
Øystein Sjøstrand