Pirill Steinslien

Pirill Steinslien

Strategisk leder for HR & Organisasjon & Partner

Oslo

913 43 009

pos@lpo.no