Bolig

Arkitektur for hjemmene våre

Boligen rommer menneskets mest grunnleggende behov. I boligen spiser vi, sover vi, omgås vi. Vi er nære, leker, krangler og deler gode og dårlige stunder. For de fleste av oss er boligen vårt hjem. Et fristed. Alle har sine ulike preferanser til hva en bolig er, og hva den skal inneholde. Dette er preget av ulik kultur, ulike behov, ulike opplevelser og erfaringer. Summen av dette vil være med å forme personene, således hvordan vi ønsker å bo. Beliggenhet, økonomiske rammer, regelverk og tekniske utfordringer er også med å legge premissene for boligens utforming.

Bokvalitet

Vi i LPO har som mål å skape gode hjem som gir mennesker et godt sted å bo. Ofte jobber vi med boligkvaliteter helt fra reguleringsfasen. Det gir oss muligheten til å tilrettelegge for rammene rundt et godt boligprosjekt, hvor vi tar hensyn til landskap, beliggenhet, støy og solforhold. På denne måten sikrer vi kvalitet både for boligene og for utearealene.

I større boligprosjekter har man ikke muligheten til å skreddersy hver enkelt leilighet, da vi ikke kjenner brukeren eller dens preferanser. Vi jobber da aktivt for å skape gode boliger som kan romme flere ulike grupper mennesker, som tar høyde for livets reise. Da vil en god planløsning, sammen med arkitektoniske kvaliteter være helt essensielt for å lykkes.

LPO har som mål å tegne bygg som står med tiden, som er like aktuelle i dag som om 50 år. For å oppnå dette er form, utrykk, og ikke minst materialvalg en avgjørende faktor, og vi etterstreber alltid å velge metoder, løsninger og produkter som ivaretar klima og miljø. Kontoret har lang erfaring med å prosjektere passivhus, massivtrekonstruksjoner og med alternative energikilder. For å skape gode steder å bo legger vi vekt på tilpasningsdyktige planløsninger og arkitektoniske kvaliteter for både boligene og nabolaget. Møteplasser og fellesløsninger er alltid viktig, og vi på LPO brenner for å skape levende by- og boligområder.

I den senere tid har kontoret arbeidet med flere innovative boligprosjekter med blant annet alternative boformer og utvidede medvirkningsprosesser for å finne frem til gode løsninger i fellesskap med beboere og brukerne av bygget eller områdene som skal utvikles. Brukermedvirkning har vært sentralt i utvikling av prosjektene Reinventing Cities på Furuset (vinnerprosjektet i Oslo kommunes C40-konkurranse om bærekraftige byer), OBOS LivingLab på Vollebekk (test- og læringsarena for fremtidens bolig) og Trosterud mulighetsstudie (pilot for sirkulær møteplass for bydel Alna), som er tre prosjekter med særlig fokus på sosial bærekraft. I tillegg har LPO vært med i prosjektgruppen Team Veidekke som på oppdrag for OBOS prøver ut og utvikler nye innovative løsninger for byggeprosess og innkjøp av boliger på Ulven med ønske om å tilby boligkjøpere rimeligere boliger uten at dette går på bekostning av kvalitet. Prosjektene har til sammen gitt kontoret en unik plattform til å forstå ulike boligtypologier, leilighetsløsninger og boformer, samt ulike involverende samhandlings- og medvirkningsprosesser for å komme frem til nye innovative løsninger.

Referanseprosjekter

Kontakt