Living Lab

Funksjon
Testarena og bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Vollebekk, Oslo

År
2019 - Pågående

Prosjekter / Ferdigstilt

Living Lab

På Vollebekk i Oslo finner du OBOS Living Lab. LPO har vært med på å utvikle prosjektet og gi det innhold. Her skal framtidens boliger utforskes med utgangspunkt i det aller viktigste: De som skal bo her. I stedet for å gi et ferdig svar på hva framtidens bolig er, ønsker vi at prosjektet skal være en fleksibel arena der ulike løsninger kan testes ut sammen med de som skal bo der.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Testarena og bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Vollebekk, Oslo

År
2019 - Pågående

OBOS Living lab er en testarena for fremtidens bolig, og har blitt til gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid. LPO arkitekter har samarbeidet med antropologer, ingeniører, teknologer, industridesignere og interiørarkitekter om å utvikle konsept, innhold og løsninger for Livinglaben gjennom en innovasjonskonkurranse som var initiert av OBOS. Oppgaven har gitt ny innsikt og mer sammensatte og innovative svar på både løsninger, prosess og arbeidsmetoder enn ved vanlig boligutvikling. Etter at konkurransen var vunnet, ble løsningene prosjektert og bygget. Boligprosjektet er utført som et ombyggingsprosjekt der vi tegnet nytt innhold og planløsning for et råbygg som allerede var ferdig prosjektert. Beboerne flyttet inn i 2021, og prosjektet er nå i driftsfasen hvor løsningene blir testet ut og evaluert sammen med beboerne, og det pågår tverrfaglig uthenting av innsikt og kunnskap, samt vurdering av nye løsninger og forbedringer.

Målet med OBOS Living Lab er å finne ut hva som gjør en bolig god for deg som beboer. Hvordan vi bor, og hva som gjør en bolig god, består av mange forhold. Det finnes også mange ulike behov og prioriteringer. Noen av de viktigste temaene vi vil lære mer om er hva som kan gjøre bolighverdagen enklere, grønnere, romsligere, rimeligere og mer sosial. Sammen skal vi teste og lære hva som fungerer i virkeligheten, utvikle ideer i fellesskap og finne ut hvordan framtidens bolig kan bli enda bedre og mer bærekraftig.

Sammen leter vi blant annet svar på:

  • Hva forventer du av boligen din, hvordan skulle du ønske den var - og hva gir økt verdi for deg?
  • Hvilke funksjoner har du ikke plass til i leiligheten, men likevel ønsker å ha tilgang til?
  • På hvilken måte kan smarthusteknologi gi merverdi, kan vi bo mer miljøvennlig og hvordan påvirkes og forbedres inneklima med nye ventilasjonssystemer?
  • Hva skal til for at deling gir økt verdi for beboerne?
  • Kan hver kvadratmeter fylle flere funksjoner slik at du får bedre plass uten å betale for mer og hvordan er planløsningen i boligen din dersom du kan bestemme den selv?

Prosjektet har foreløpig ingen fastsatt sluttdato, og vil virke som både bosted og som dynamisk testarena i mange år framover. Det tverrfaglige teamet har bestått av LPO, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis interiørarkitekter.

Relaterte saker: https://www.lpo.no/nyheter/202...

Obos nettsider: https://nye.obos.no/ny-bolig/boligprosjekter/oslo/bjerke/vollebekk/artikler/obos-living-lab/

Ønsker du å bo i OBOS Living Lab? Meld deg på via OBOS sine nettsider.
OBOS Living Lab blir et boliglaboratorium med 34 utleieenheter. Det er planlagt innflytting i løpet av høsten 2021. Illustrasjon: LPO arkitekter
For å utforske ulike bokonsepter og teknologiske løsninger, for å finne ut hvordan vi skal bo best mulig i framtiden. Illustrasjon: LPO arkitekter
Takterrassen på toppen av bygget er felles for alle boligene i OBOS Living Lab. Den henger sammen med takterrassene i resten av borettslaget. Illustrasjon: LPO arkitekter
De ulike etasjene skal inneholde ulike temaer, der forskjellige forhold skal testes ut. Det blir blant annet lagt til rette for nye boformer, fellesløsninger og bruk av ny teknologi og nye tjenester knyttet til det å bo. I tillegg er materialbruk og nye plattformer for samhandling med nabolaget viktige tema. Noen av boligene er tidstypiske leiligheter, mens andre har flyttbare vegger eller kan slås enkelt sammen. Noen av beboerne skal dele kjøkken og andre sentrale funksjoner. Illustrasjon: LPO arkitekter