Urban Village

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Furuset, Oslo

År
2018 - pågående

Prosjekter / Forprosjekt

Urban Village

Urban Village er et nyskapende boligprosjekt som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo og utforsker alternative boformer, deleløsninger og sosiale nabolag.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Furuset, Oslo

År
2018 - pågående

Prosjektet utvikles i samarbeid med OBOS Nye hjem, Veidekke, Bollinger+Grohmann, landskapsarkitektene SLA og Hunton Fiber.

Gode naboer forlenger livet


Urban Village er vinnerprosjekt i konkurransen Reinventing Cities arrangert av storbynettverket C40 der mange av de største byene i verden er med. Oslo kommune deltok med to tomter i konkurransen i 2018. Vinnerne skulle forplikte seg til å bygge et ambisiøst prosjekt som svarte på 10 ulike krav til miljø og sosial bærekraft. LPOs prosjekt på Furuset har som mål å utvikle et borettslag som fremmer livskvalitet og motvirker ensomhet. Urban Village er designet for mellommenneskelige møter og sosialt fellesskap som forskning viser kan gi tilhørighet og fordeler som økt levealder.

Bygningskropp- og økonomi

Vinnerprosjektet skal bygges fra 2023 og består nå av ca. 70 leiligheter med fellesarealer fordelt på tre boligbygg samt et nærmiljøhus som består av et veksthus og et allhus. Mellom bygningene kommer en frodig hage. Prosjektet er fra starten utviklet av et bredt, tverrfaglig team slik at det svarer på alle kravene og kan bygges til en realistisk pris. I prosjektet vil OBOS for første gang selge rom i bokollektiv. Kjøpsmodellene OBOS Deleie og Bostart vil også benyttes for å gi flere økonomisk mulighet til å kjøpe sin egen bolig – kanskje for første gang.

Bærekraft

Miljøkravene er løst gjennom ambisiøse svar på energi og materialbruk: Tak og fasader er kledd med solcellepaneler og konstruksjoner med mest mulig trevirke og gjenbruksmateriale. Bygningene er selvforsynt med strøm og varmen kommer fra fjernvarme med energibrønner. Prosjektet har ingen private parkeringsplasser og vil oppnå nært nullutslipp. Hagen og veksthuset har plass for dyrking med biologisk mangfold og er et sted å treffe naboene dine.

Fellesløsninger

Utviklingen av den fysiske, digitale og sosiale kantsonen mellom nabolaget og boligen har vært sentral i prosjektet helt fra start. Vi kaller denne sonen for NÆRLAGET. Et boligprosjekt med et godt utviklet nærlag skaper tilhørighet og fellesskap, og er en arena for sosiale møteplasser og samhandling fremfor ensomhet. Felles vaskestue med kjøkken er det sosiale treffpunkt i hvert hus. Det vil også bli avsatt plass til en gjesteleilighet og mobilitetsrom som kan deles av alle. I tillegg vil veksthuset inngå i det felles utearealet. Nærmiljøhuset og amfitorget mot bygata tilhører borettslaget, men vil deles med alle i nabolaget.


Prosjektet er en del av utstillingen NABO i Bergen som ønsker å få i gang den offentlige debatten rundt hvordan vi kan bygge og bo i fremtiden, og viser hvordan gode arkitektoniske løsninger kan gi kvalitet til boliger, hjem og felleskap. Utstillingen spør også om arkitektur kan bidra til å løse utfordringer rundt ensomhet, eldrebølge, økte boligpriser og klimakrise. Vi tror The Urban Village på Furuset kan være et foregangsprosjekt for å løse disse store spørsmålene.

Vinbar ut mot miljøgaten. Visualisering: LPO

Text in English:

Together with Obos Nye Hjem, SLA, Bollinger & Grohmann, Veidekke Entreprenør and Hunton, LPO have developed the winning project of C40; The Urban Village at Furuset

Urban Village is designed with high quality common areas where it is easy to connect with your neighbours. The project team has defined three areas contributing to high quality of living: A flexible home, the common areas indoors and outdoors and the neighbourhood. We have worked hard to give these three areas a high standard to promote social connectivity.

Urban living with green qualities:

  • Energy-positive buildings – BREEAM Outstanding
  • Affordable housing and shared accomodation
  • A community house – for social value and cultural exchange
  • The Green House and courtyard – to encourage knowledge and a green lifestyle
Bakgård og felleshage. Visualisering: LPO
Bakgård og felleshage. Visualisering: LPO
Veksthus. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO