Ulven B2

Funksjon
Boliger

Oppdragsgiver
Ulven AS/OBOS

Sted
Oslo

År
2018 - 2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Ulven B2

Ulven skal transformeres fra et område preget av industri og logistikk til en helt ny og urban bydel med fokus på grønne verdier. Store grønne parkområder skal flettes sammen med boligenes uteområder, samtidig som det etableres torg og gater med urbane kvaliteter.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Boliger

Oppdragsgiver
Ulven AS/OBOS

Sted
Oslo

År
2018 - 2021

I forsøk på å tilby boligkjøpere rimeligere boliger uten at dette går på bekostning av kvalitet, inviterte Ulven AS, et selskap eid av OBOS, fire ulike grupperinger bestående av entreprenører, arkitekter og rådgivere til en innovasjonskonkurranse. Totalt på Ulven skal det bygges 3000 nye boliger, flere barnehager og 200 000 m2 næringsbygg.

Vinneren av konkurransen ble Team Veidekke med LPO på laget. På det første delfeltet, B2, skal Team Veidekke bygge 374 boliger.

Boligkonseptet har et byggeklossprinsipp som gir mulighet for en stor grad av repetisjon samtidig som byggeklossenes plassering gir mulighet for variasjon.

Det er arbeidet mye med å effektivisere arealet uten at det skal gå på bekostning av kvalitet. Det er ingen lange korridorer eller svalganger som både tar mye plass og senker verdien på leilighetene. Istedenfor er tre til fire leiligheter plassert rundt et felles trapperom.

De arealeffektive leilighetene kan gjentas gjennom prosjektet. I tillegg er det lagt opp til få leilighetstyper med kun to forskjellige prinsipper for bygningskroppene, noe som lett lar seg videreføre i fremtidige byggetrinn.

Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Illustrasjon: LPO arkitekter
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen
Foto: Lars Petter Pettersen