Ramsalt

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Sjøgata Utvikling AS

Kontakt
Kaja Mørk Korstvedt

Sted
Bodø

År
2014 - 2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Ramsalt

Havnearealene i Bodø er under stor endring og LPO har vært ansvarlig for et nytt boligkvartal på kaipromenaden. I samarbeid med Sjøgata Utvikling transformeres eiendommen fra industri og lagerbygninger til handel, kontorarealer og et stort antall sentrumsboliger med tilhørende grøntarealer. Prosjektet har gitt økt byliv i Bodø sentrum og bidratt til Bodøs strategi om flere beboere i sentrumskjernen.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Sjøgata Utvikling AS

Kontakt
Kaja Mørk Korstvedt

Sted
Bodø

År
2014 - 2021

På bakgrunn av et parallelloppdrag i 2014 ble LPO valgt som arkitekt til detaljreguleringsplan for eiendommene i Sjøgata 29-33. Området ligger ved havnen i Bodø sentrum, og er i dag i bruk som næring, industri og lager.

Planforslaget består av til sammen 22.300 m2 BRA nytt byutviklingsareal med en blanding av forretning, kontor og bolig. Sentralt for prosjektet har vært å skape gode ute-og gaterom for å legge til rette for byliv og et godt bomiljø. Volumene er organisert i en S-form, som bidrar til skjerming av interne utearealer mot klimapåkjenninger fra ulike retninger, samtidig som det gir de aller fleste leiligheter gode lys- og utsiktsforhold.

Den nye passasjen mellom Sjøgata og kaifronten under byggene. Foto: LPO
Leilighetene har innglasserte balkonger mot fjorden. Foto: LPO arkitekter
Fasade ut mot havnen. Foto: LPO
Boligene grenser ut til et felles uterom som er lagt oppå næringsbasen med nydelig utsikt over fjorden. Foto: LPO arkitekter
Privat uterom for boligene.
Sosiale soner i trappen under byggene. Foto: LPO arkitekter
Visualisering: LPO
Første etasje av prosjektet, både på bryggesiden og bysiden, her forbeholdt utadrettede virksomheter og servering for å skape byliv og sosiale soner. Foto: LPO
Leilighetene har både private balkonger og felles takterrasse med utsikt over fjorden.