Programmering og funksjonsanalyse

Der grunnlaget for et godt prosjekt legges

Grunnlaget for en god design- og byggeprosess legges i programmeringsfasen. Her skapes visjonen for det som skal bygges og forutsigbarhet for den kommende prosessen. Prosjektforutsetninger, rammebetingelser, funksjonsbehov og brukernes ønsker utredes og synliggjøres. Rammer for arealer og kostnader fastsettes. Funksjonskrav til det som skal skje i det ferdige bygget defineres. Rombruk, arealkrav, utformingskrav og nærhetsdiagrammer blir hjelpemidler for videre planlegging.

Programmering og funksjonsanalyse følges gjerne av mulighetsstudier for å vise hvordan funksjonene kan henge sammen og løses innenfor tilgjengelig tomteareal. I denne fasen vil det også være aktuelt å vurdere forholdet til overordnede offentlige planer og infrastruktur.

Vår arbeidsmetode er dialogbasert. Brukermedvirkning og brukerprosesser er essensielle i disse fasene av et prosjekt og gir bruker mulighet til å påvirke premissene for prosjektet. Systematisk dialog og programmering gir tilgang til brukerkompetanse og bidrar til å gi brukerne tilhørighet til og identifikasjon med det ferdige prosjektet.

LPO har gjort flere oppdrag med komplekse funksjonsanalyser og romprogram. Blant disse kan nevnes Kulturhistorisk Museum til Bjørvika, Nasjonalmuseet til Tullinløkka samt programmeringen av Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, programmering av Munchmuseet, Vadsø museum, Oslo Bymuseum samt utredning av Oslos arkitektoniske særegenhet.

Last ned PDF:
khib.pdf (2,208 MB bytes)

Referanseprosjekter

Kontakt