Munchmuseet

Funksjon
Museum

Oppdragsgiver
Oslo Kommune ved kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sted
Oslo

År
2009-2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Munchmuseet

LPO har samarbeidet med det spanske arkitektfirmaet estudio Herreros som lokal arkitekt for det nye Munchmuseet i Bjørvika. Det nye museet er blitt et signalbygg i Oslo og huser kommunens store Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg rommer museet Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger. Museet har også kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger. Til sammen består det nye bygget av et tårn på 13 etasjer omkranset av et treetasjes podium i bunn.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Museum

Oppdragsgiver
Oslo Kommune ved kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sted
Oslo

År
2009-2021

Det nye Munchmuseet er basert på ideen om et vertikalt museum som organiserer hovedfunksjonene i høyden. Det gir driftsmessige fordeler, skaper god lesbarhet for de besøkende, og innbyr til allsidig bruk med stor fleksibilitet. På vei opp i den vertikale delen kan man oppleve ulike konstellasjoner av Edvard Munchs eller andre kunstneres verk, samtidig som fjorden og bylandskapet åpnes opp. I tillegg vil man kunne få glimt av konserveringsatelierer, -verksteder og andre av museets arbeidsrom.

Bygningen

Til sammen består det nye bygget av et tårn på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. I podiet er det publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. Tårnet fungerer som et kombinert museums- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er der kunstverkene skal oppbevares og vil romme blant annet utstillingssaler, lokaler for konservering og administrasjon. Den dynamiske delen av tårnet strekker seg i hele byggets høyde og er et offentlig rom med utsyn over byen og kontakt med museets kjernefunksjoner. Denne delen vil inneholde sirkulasjons - og pausearealer for publikum samt adkomst til utstillingssalene.Her vil fasaden være gjennomskinnelig slik at de besøkende hele tiden har kontakt med byen og landskapet utenfor.

Fasaden

Bygget er kledd med en perforert aluminiumsfasade som ivaretar dagslys og utsyn. Fasaden vil speile både det naturlige og kunstige lyset, og føre til at det nye Munchmuseet endrer karakter gjennom døgnet, året og i forhold til hvilket perspektiv du ser det i.

Byplan og arkitektur

Museet er plassert på felt B5 i Bjørvikaplanen, ytterst på Paulsenkaia og sydøst for Operaen. Museets volumoppbygging og arkitektoniske grep er godt avstemt i forhold til Operaens karakteristiske form. Plasseringen bidrar til at Munchmuseet og Operaen fremstår som fristilte og individuelle bygg i fjordrommet.

Følgende firmaer har kontrakt på prosjektering av nye Munchmuseet:

  • Arkitekt: Estudio Herreros SLP og LPO arkitekter as
  • Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
  • Rådgivende ingeniør: Kulturplan Bjørvika: Multiconsult AS Hjellnes Consult AS, Brekke & Strand Akustikk AS
  • Rådgivende ingeniør miljø: Asplan Viak AS
  • Rådgivende ingeniør IKT: Rambøll Norge AS
  • Rådgivende ingeniør sikkerhet: COWI AS
Illustrasjon av Estudio Herreros SLP
Foto: Einar Aslaksen
Foto: Guttorm Stilen Johansen
Foto: Adrià Goula
Foto: Adrià Goula