Hotell, idrett og rekreasjon

Fysiske rammer for ferie og fritid

Dagens samfunn hyller individets utfoldelse og fritiden ønskes fylt med opplevelser. I anlegg som skal svare til samfunnets og individets forventninger til gode opplevelser er LPO opptatt av anleggenes forankring til stedet hvor de etableres, til hvilke kvaliteter som finnes og hvordan vi kan løfte fram disse kvalitetene til berikelse for prosjektet og opplevelsene og ikke minst til å skape uformelle møtesteder for alle.

LPO har tegnet flere hoteller, parkanlegg og idrettsanlegg der kjennetegnet er fokuset på å tilrettelegge for gode kvaliteter for fellesskapet – som igjen kan gi ringvirkninger til stedet.

Sammen med Kristine Jensens Tegnestue har LPO stått for ideen bak og utformingen av Sørengas promenade og sjøbad. Sentralt i vinnergrepet var plasseringen av et stort, offentlig sjøbad for Oslos befolkning ytterst på utstikkeren, samt den brede promenaden og parken som skiller bebyggelsen. Dette er idégrep planlagt for å gi liv og aktivitet til området har resultert i et enormt populært anlegg.I tilknytning til Miklagard golfbane på Kløfta utvikler LPO golfhotellet «Miklagard Resort». Stedets fantastiske kvaliteter skal spille hovedrollen. Å ankomme anlegget skal gi en følelse av å være framme og samtidig gi en spesiell forventning til oppholdet.

I 2013 leverte LPO vinnerforslaget til konkurransen om Marienlystområdet i Drammen. Det viktigste konseptet for forslaget ble Drammens historie som en idrettsby og en videreføring av Marienlyst som et område for organisert og uorganisert aktivitet i symbiose med etablering av et godt bomiljø.

Referanseprosjekter

Kontakt