Infrastruktur

Arkitektur for mobilitet og logistikk i samfunnsperspektiv

De store linjene som knytter oss sammen. Infrastruktur handler på mange måter om å lage gode rammer for samfunnsutviklingen. Effektiv transport og velfungerende knutepunkt er viktige generatorer for trygge, grønne byer og god byutvikling.

Solid infrastrukturkompetanse

LPO har gjennom mange år bygget en stor kompetanse innenfor infrastruktur involvert i store, komplekse og tverrfaglige prosjekter.

Gjennom arbeid med Intercity-utbyggingen i både Østfold og Vestfold er LPO sterkt delaktig i Norges største samferdselsprosjekt. Som del av store og tverrfaglige team jobber vi med stasjon- og knutepunktutvikling. I disse prosjektene er vi også med på å utvikle gode løsninger for jernbanetrasé, veier, bruer og tekniske bygg som rådgivere for Bane NOR og Statens vegvesen.

Ny infrastruktur med nye stoppesteder, stasjoner og frigjorte utviklingsarealer gir oss mange spennende muligheter til å jobbe med by- og knutepunktutvikling og vi er involvert i prosjekter for Lysaker, Sundvollen, Hønefoss, Larvik, Sandvika, Kolbotn, Oslo og Hamar.

Sammen med Norconsult er LPO med på utformingen av helt ny lufthavn i Bodø. Det skal bli en smart lufthavn med innovative løsninger som skal ivareta fremtidens lufttrafikk.

Referanseprosjekter

Kontakt