Nationaltheatret stasjon

Funksjon
Jernbanestasjon

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Kontakt
Svein Dybvik

Sted
Oslo

År
2000

Prosjekter / Ferdigstilt

Nationaltheatret stasjon

LPOs prosjekt for Nationaltheatret stasjon etablerer ny hall for østgående tog på jernbanen og ombygging av T-banestasjonen. Prosjektet kjennetegnes av at det gjøres minimale inngrep i eksisterende bystruktur.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Jernbanestasjon

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Kontakt
Svein Dybvik

Sted
Oslo

År
2000

Stasjonen ligger under 7. juni-plassen i Oslo sentrum, like ved utenriksdepartementet og er Norges nest største jernbanestasjon målt i antall reisende. Opprinnelig hadde stasjonen kun én plattform med spor på begge sider, men i 1999 åpent den nye stasjonen med én plattform for hver togretning. Prosjektet presenterer et hovedgrep for hele Nationaltheatret stasjon med omfattende installasjoner i grunnen, kortest mulige ganglinjer, tilgjengelighet, siktlinjer og naturlig orientering for publikum. Foruten å etablere den nye hallen for østgående tog, inngikk ny vestibyle, utvidet inngang fra Ruseløkkveien og oppgradering av uteområdene i prosjektet. LPO stod også bak plattformforlengelse av Nationaltheatret T-banestasjon som ble utført i samme tidsperiode. For begge stasjonene var det et overordnet mål å bringe mest mulig dagslys inn i anlegget.

De viktigste konstruksjonene er utført av betong med unntak av bæring av vestibylens tak som er konstruert med åpne ståldragere. Det gir nødvendig åpenhet og luftighet til anlegget, og slipper mest mulig dagslys inn gjennom den nye hovedfasaden mot Ruseløkkveien som er bygget av glass og rustfritt stål. I toghallen er tverrsnittet utnyttet for å skape en tilsvarende åpenhet. Fargeinnslagene utover den naturlige materialbruken er få men kraftige. Bl.a. er bæresøyler og den buede ledeveggen i vestibylen utført i Stucco Lustro etter fargeforslag av Katrine Giæver.

Rasterbilder i toghallen er utført av Anne Karin Furunes. Tidligere skulpturelle utsmykninger utført av Bård Breivikog Ola Enstad, ble innpasset av kunstnerne i en ny situasjon. NSB’s billettsalg i vestibylen er bygget av bjerk og rustfritt stål og ble utformet av interiørarkitekt Beate Ellingsen i samarbeid med NSB BA Arkitektkontor.

Utvidelsen av Nasjonalteatret stasjon er bare ett av mange store infrastrukturprosjekter LPO har vært og er involvert i. Gjennom mange år har vi bygget en stor kompetanse innenfor infrastruktur og tror at effektiv transport og velfungerende knutepunkt er viktige generatorer for trygge, grønne byer og god byutvikling. Som del av store og tverrfaglige team på InterCity-utbyggingen i Øst- og Vestfold jobber vi med stasjons- og knutepunktutvikling på Norges største samferdselsprosjekt.

Anne-Karin Furunes har dekorert perrongene med to 250 meter lange bildefrisene som er satt sammen av 332 rustfrie stålplater, perforert til punktgrafikk og montert på begge sider av toghallen.
Perrongene er dekorert med Anne-Karin Furunes. De to 250 meter lange bildefrisene er sett sammen av 332 rustfrie stålplater, perforert til punktgrafikk og montert på begge sider av toghallen.
De viktigste konstruksjonene er utført av betong med unntak av bæring av vestibylens tak som er konstruert med åpne ståldragere for å slippe mest mulig dagslys inn gjennom den nye hovedfasaden mot Ruseløkkveien som er bygget av glass og rustfritt stål.
Fargeinnslagene utover den naturlige materialbruken er få men kraftige, som denne grønne bakveggen ved siden av rulletrappen ved hovedinngangen.
Opprinnelig hadde stasjonen kun én plattform med spor på begge sider, men i 1999 åpent den nye stasjonen med én plattform for hver togretning.
Jernbanestasjonen ligger under 7. juni-plassen i Oslo sentrum utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. Oppgradering av plassen inngikk også i stasjonsprosjektet.
Nationaltheatret stasjon er Norges nest største jernbanestasjon målt i antall reisende og eies av Bane NOR.
Trappene ned fra 7. juni-plassen hvor Nils Aas' statue av kong Haakon VII, står etablerte gangforbindelser fra Ruseløkkaveien og Slottsparken på oversiden av stasjonen.