Ski stasjon

Funksjon
Togstasjon

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Ski

År
2012

Prosjekter / Ferdigstilt

Ski stasjon

Som et resultat av utbyggingen av Follobanen, har LPO tegnet den nye togstasjonen på Ski på oppdrag for Bane NOR. Stasjonen skal i tillegg til å betjene torg, få ny ny bil-, gang- og sykkelbro og går Ski sentrum en mer moderne utforming og et reisetorg.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Togstasjon

Oppdragsgiver
Bane NOR

Sted
Ski

År
2012

Nye Ski stasjon skal etter planen stå ferdig i 2021. Stasjonen får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det blir også en gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon. Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk. Prosjektet ferdigstilles i 2022.

De bueformede plattformtakene er utformet for å forsterke øst-vest forbindelsen visuelt.