Bodø lufthavn

Funksjon
Nytt terminalbygg og flyplass

Oppdragsgiver
Avinor

Kontakt
Ole Petter Lassen

Sted
Bodø

År
2018 - 2020

Prosjekter / Forprosjekt

Bodø lufthavn

LPO er sammen med NorConsult og Archus kontrahert for utviklingen av prosjektet for Bodø lufthavn. Prosjektet gjør Bodø lufthavn til en av verdens mest moderne flyplasser og frigjør nye områder til byutvikling.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Nytt terminalbygg og flyplass

Oppdragsgiver
Avinor

Kontakt
Ole Petter Lassen

Sted
Bodø

År
2018 - 2020

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal det bygges ny lufthavn i Bodø for å få mer plass til byutvikling. Den nye lufthavnen er anslått til å koste mellom 6,5 og 7 milliarder kroner, og skal stå klar mellom 2024-2026. Det har vært gjennomført en konkurranse knyttet til anskaffelsen av rådgivergruppe i forbindelse med byggingen. Avtalen vil i første omgang gjelde utarbeidelse av skisseprosjekt. Avinor har opsjon på å bestille prosjektering også av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

Den nye flyplassen skal flyttes lenger ut fra Bodø sentrum, men flyttingen åpner for en byutvikling som vil kunne knytte lufthavnen til byen på en mer inkluderende måte enn i dag.

Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO
Nye Bodø lufthavn. Visualisering: LPO