By og stedsutvikling

Arkitektur som generator for ny vekst og nytt liv

God planlegging og utvikling av byer og tettsteder er viktig for miljøet; for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling.

LPO arkitekter har alltid ansett by- og stedsutvikling som en spesielt viktig og formende del av kontoret og vi har lang erfaring med planprosesser og utvikling av områder, både i byer og mindre steder. Tyngden innenfor planfaget gir oss en unik innsikt i tidligfaseprosjekter og mange av våre bygde prosjekter har sitt utspring i tidligere planarbeid.

Vi jobber med by- og stedsutvikling på alle nivåer fra store strategiske byutviklingsprosjekter til mulighetsstudier og områdeutvikling i mindre skala. Miljø, klima og stedlig kvalitet står sentralt i vårt arbeid og vi etterstreber å være i front når det gjelder den planfaglige rollen.

Grønnlikaia. Illustrasjon: LPO arkitekter
Grønnlikaia. Illustrasjon: LPO arkitekter


I flere prosjekter, som de sentrale utviklingsprosjektene Vulkan og Sørenga i Oslo, har vi vært med fra ideutvikling til regulering, prosjektering og bygging. Det gir oss en unik innsikt i alle faser i forhold til det å etablere og skape steder.

Vi er opptatt av å kunne tilby høy kompetanse innenfor planprosesser og ledelse av komplekse stedsutviklingsprosjekter. Vi har også kompetanse på større infrastrukturprosjekter med vei, bane og knutepunktutvikling. Mobilitet er et viktig tema i dagens planlegging og fremtidens steder diskuteres med mer satsning på grønn mobilitet som gir økt fokus på byrom og gateutforming.

Referanseprosjekter

Kontakt