Vulkan

Funksjon
Bolig, kultur, næring og kontor

Oppdragsgiver
Aspelin Ramm

Sted
Oslo

År
2007

Prosjekter / Ferdigstilt

Vulkan

Funksjon
Bolig, kultur, næring og kontor

Oppdragsgiver
Aspelin Ramm

Sted
Oslo

År
2007

Delprosjekter