Vulkan nordre kvartal

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Vukan Utvikling v/ Aspelin Ramm

Kontakt
Gry Holter

Sted
Oslo

År
2014

Prosjekter / Ferdigstilt

Vulkan nordre kvartal

Prosjektet Nordre kvartal er vulkanområdets siste og mest komplekse byggetrinn. Bebyggelsen inneholder kontor- og butikkarealer, leiligheter og et parkeringsanlegg for Vulkanområdet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig og næring

Oppdragsgiver
Vukan Utvikling v/ Aspelin Ramm

Kontakt
Gry Holter

Sted
Oslo

År
2014

Mellom byggets hovedvolumer dannes et vev av mindre offentlige uterom, terrasser og ganglinjer. Prosjektet kobles til og kompletterer slik vulkanområdets byvev. Hovedmaterialet i tegl knytter også Nordre kvartal til de gamle broverkstedene og industribebyggelsen langs Maridalsveien. De fire boligvolumene rommer 117 leiligheter, med størrelser fra 40 til 150 kvadratmeter. På takene finnes felles- og private hager. Mot Maridalsveien ligger et butikksenter på 3500 kvadratmeter med forretning og servering. Etasjene over rommer kontorarealer på 1500 kvadratmeter.

Prosjektet inneholder også P-anlegg for hele vulkanområdet med plass til 400 biler. En glassvegg åpner parkeringsetasjene mot Vulkan torg. Nordre Kvartal er knyttet til Vulkan-energisentral med femti underjordiske energibrønner som forsyner byggene med varme og kjøling.

Komplekset stod ferdigstilt i begynnelsen av februar 2014.

Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Tove Lauluten
Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Finn Ståle Felberg
Foto: Finn Ståle Felberg