Bellonabygget

Funksjon
Kontor og servering

Oppdragsgiver
Aspelin Ramm

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Oslo

År
2011

Prosjekter / Ferdigstilt

Bellonabygget

Bellonahuset ligger ved Akerselva og er en del av en større utbygging på Vulkanområdet. Bygget er det første ferdigstilte FutureBuilt-prosjektet i Oslo. Her er det fem etasjer med forretninger og kontor samt café/bar i 1. etasje og på taket. I de øverste etasjene har Miljøstiftelsen Bellona sitt hovedkontor. Da bygget stod ferdig i 2010, var Bellonahuset Norges mest energieffektive bygg.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og servering

Oppdragsgiver
Aspelin Ramm

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Oslo

År
2011

Bygget er utformet på en slik måte at det bidrar til å utnytte solvarmen på en funksjonell måte, samtidig som solbelastningen på vinduspartiene blir begrenset til tross for de store sørvendte glassflatene. I den sagtannformede sørfasaden vender glasspartiene nedover og skjermer mot overoppvarming ved hjelp av solfangerpaneler som danner en brem på oversiden.

Energi

Prosjektet har hatt fokus på energidesign og energiberegninger hele veien og en energirådgiver har fulgt prosjektet fra prosjektering til ferdigstillelse. Tilpasning til eksisterende arkitektur, samt lysavskjerming og solfangst har påvirket byggets form og plassering. I sydfasaden er det montert 291 m² solfangere som bidrar til oppvarming av varmtvann.

Passivhus

Ved prosjektering ble det oppnådd passivhusnivå og A-merke i energimerkeordningen med god margin for både kontor- og forretningsdelen. Bellonabygget er tilbkoblet den lokale energisentralen på Vulkan som forsyner alle byggene på området med varme, kjøling og varmtvann. Energisentralen får energi fra solpaneler montert på Bellonahuset, en lokal grunnvannsvarmepumpe og fjernvarme fra Hafslund som spisslast.

Priser

Bellonahuset er tildelt en rekke utmerkelser, blant annet Narud Stokke Wiigs jubileumspris for miljø-og energibevisst arkitektur i ypperste klasse gikk i 2011 til LPO for planen av Vulkan som område og for Bellonahuset og Venstres Miljøpris (2010).

Link til FutureBuilt: https://www.futurebuilt.no/For...

Bellonahuset ligger ved Akerselva og er en del av en større utbygging på Vulkanområdet.
Bellonahuset ligger ved Akerselva og er en del av en større utbygging på Vulkanområdet.
I de øverste etasjene har Miljøstiftelsen Bellona sitt hovedkontor.
I de øverste etasjene har Miljøstiftelsen Bellona sitt hovedkontor.
Bellonahuset ligger vis a vis Mathallen på Vulkan
Bellonahuset ligger vis a vis Mathallen på Vulkan
I den sagtannformede sørfasaden vender glasspartiene nedover og skjermer mot overoppvarming ved hjelp av solfangerpaneler som danner en brem på oversiden.
I den sagtannformede sørfasaden vender glasspartiene nedover og skjermer mot overoppvarming ved hjelp av solfangerpaneler som danner en brem på oversiden.
Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.
Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.