Vulkan områdeplan

Funksjon
Kultur, bolig, kontor

Oppdragsgiver
Vulkan Eiendom

Kontakt
Lars Haukeland

Sted
Oslo

År
2004-2011

Prosjekter / Ferdigstilt

Vulkan områdeplan

LPO vant arkitektkonkurransen om utbygging og transformasjon av Vulkan industriområde i 2004. Gjennom LPOs prosjekt har Vulkan blitt en pulserende bydel midt i Oslo med en rekke spennende destinasjoner for mat, kultur, næring og uteliv. Vulkanområdet inngår i Akerselva Miljøpark, et sammenhengende strekk av revitaliserte, historiske industriområder langs Akerselva.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kultur, bolig, kontor

Oppdragsgiver
Vulkan Eiendom

Kontakt
Lars Haukeland

Sted
Oslo

År
2004-2011

Etter 10 år med reguleringsarbeid, prosjektering og bygging ble Vulkanområdet ferdigstilt i 2014 som det siste i rekken av transformasjonsområder langs Akerselva. Den gamle, dels verneverdig industribebyggelsen med nærhet til Akerselva og historisk nærmiljø, hadde samtidig utfordrende topografi.

Området er blitt sømløst forbundet med omgivelsene og LPOs områdeplan danner rammen for samvirke mellom ulike bygningstyper, utført av tre ulike arkitektkontorer. Det viktigste elementet i planen er åpningen i rekken av gamle broverksteder. 25 meter av den eldste verkstedbygningen ble revet for å åpne en tverrforbindelse over Akerselva og for å gi bedre kår for nytt byliv.

Til sammen er det blitt etablert et Danseteater, scene- og forsamlingslokale, boliger, hoteller, mathall og restauranter, kontorbygg, skoler, klatrehall og gymsaler, verksteder. Det er opparbeidet gode uteplasser, gater, smug og bakhager, samt en bro og brygge.

Vulkanområdet har blitt tildelt flere priser; Cityprisen i 2012, hvor juryens begrunnelse var “prosjektet fremstår som et usedvanlig vellykket resultat av en svært ambisiøs målsetning, med tanke på så vel omfang og plangrep som programvalg og utforming”, og Statens Bymiljø pris, hvor begrunnelsen var at “Vulkanområdet viser hvordan en gammel by- og bygningsstruktur kan gi et generøst bidrag til en framtidsrettet byutvikling”.

LPOs prosjekter på Vulkan omfatter:

Bellonahuset, Vulkan nordre kvartal, Vulkan scene, Mathallen og Dansens hus

Illustrasjons- og reguleringsplanen som LPO utviklet over planområdet i 2005.
Forbindelsen mellom øst og vest. Mathallen, Bellonahuset og Vulkan Scenebygg
Forbindelsen mellom øst og vest. Mathallen, Bellonahuset og Vulkan Scenebygg. Foto: Finn Ståle Felberg
Mathallen og Vulkanområdet.
Mathallen og Vulkan uteområdet. Foto: LPO arkitekter
Mathallen.
Mathallen. Foto: LPO arkitekter
Vulkan, helhetlig utomhusplan.
Mathallen og Dansens hus, Foto: LPO arkitekter