Vervet

Funksjon
Bolig, barnehage, hotell, næring og sjøbad

Oppdragsgiver
Vervet AS

Sted
Tromsø

År
2017 - Pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Vervet

På oppdrag for Vervet AS er LPO i gang med å transformere et gammelt skipsverftsområde sentralt i Tromsø til en ny bydel med boliger, hotell og næring. Målet for prosjektet er å bidra til å sette Tromsø på kartet som arktisk hovedstad.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, barnehage, hotell, næring og sjøbad

Oppdragsgiver
Vervet AS

Sted
Tromsø

År
2017 - Pågående

LPOs forslag for området omfatter ca. 420 boliger, barnehage, næring og hotell. Prosjektet innebærer en omregulering av gjeldene plan, hvor bevaring av kulturmiljøet rundt verftet er en viktig endring. De gamle slippene for båter bevares og integreres i området og det planlegges etablering av et nytt torg og bevaring av det gamle verkstedet.

Kaien tilrettelegges for allmennheten med ulike aktiviteter og utadrettet virksomhet i første etasje, mens en flytebrygge skal legge til rette for kajakk og vannsport og eget sjøbad med badstue finnes på kaiens vestside.

Tilbaketrukket i midten av boligstrukturen, men med gode forbindelser til de offentlige byrommene rundt, ligger gårdsrommet med barnehage, felleshus og lekeplass.

Området har en fantastisk beliggenhet, med utsikt mot hele skipsleia, Ishavskatedralen, Tromsdalstinden og inn mot sentrum. Boligene får alle svært gode solforhold, og uteområdene er planlagt for å gi optimal skjerming mot vær og vind.

Nøkkeltall for prosjektet:

  • Oppstartsår: 2017
  • Forventet ferdigstillelse: 2027
  • Oppdragsgiver: Vervet AS
  • Entreprenør(er):
  • Areal: 72 000 kvm
  • Kostnad: Ca MNOK 3 000
  • Entreprenør: Pilarentreprenør
  • Landskap: Lolelandskap
  • Belysning: Lyskomponenter
  • Ingeniør: Cowi

Les flere nyhetssaker om prosjektet her: Byggestart for Vervets første salgstrinn, LPO på Vervetbefaring

https://lpo.no/nyheter/2021-04-14-snart-klart-for-salgsstart-av-vervets-tredje-byggetrinn-gjoa

Delprosjekter

Det gamle Maskinverkstedet er restaurert og transformert til restaurant med kulturscene. Visualisering: LPO
Boligene på Vervet sett fra Skansen. Visualisering: LPO
Boligene på Vervet omkranser et felles uterom med en barnehage i midten. Visualisering: LPO
Som en del av prosjektet vil det bli en ny kai og promenade med fantastisk utsikt mot Ishavskatedralen og fjorden. Visualisering: LPO
Som en del av prosjektet vil det bli en ny kai og promenade med fantastisk utsikt mot Ishavskatedralen og fjorden. Visualisering: LPO
Prosjektet erstatter et oppløst verftsområde med definerte byvegger og torg, og vil inneholde varierte uterom, generøse takterrasser, balkonger og uteområder på og mellom bygningsvolumene. Visualisering: LPO
Prosjektet erstatter et oppløst verftsområde med definerte byvegger og torg, og vil inneholde varierte uterom, generøse takterrasser, balkonger og uteområder på og mellom bygningsvolumene. Visualisering: LPO