Prosjekter /

Gjennomføring

Oslo Spektrum del II

Gjennomføring2016 - Pågående

Fornebu Lufthavn

Gjennomføring2022 - pågående

Schweigaardsgate 15

Gjennomføring2018 -

Mosetertoppen skistadion

Gjennomføring2021 - pågående

Helgerudkvartalet

Gjennomføring2016 - pågående

KUBEN - Lillehammer

Gjennomføring2018 - Pågående

Fossil

Gjennomføring2020 - pågående

Hamrevann

Gjennomføring2017 - 2019