Hamrevann

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Hamrevann AS

Sted
Hamrevann, Kristiansand

År
2017 - 2019

Prosjekter / Gjennomføring

Hamrevann

På oppdrag for Hamrevann AS har LPO regulert et boligprosjekt der bærekraftig og naturbasert utvikling står sentralt for planlegging, utbygging og bruken av området.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Hamrevann AS

Sted
Hamrevann, Kristiansand

År
2017 - 2019

Prosjektet er å tilretelegge for utbygging av inntil 300 boliger i sørøstre del av Hamrevannområdet med en visjon om en bærekraftig og naturbasert utvikling der natur- og klimahensyn vil spille en vesentlig rolle i planlegging, utbygging og bruk av boliger og området. Intensjonen er å gjøre minst mulig inngrep i naturen og at bebyggelse og infrastruktur skal tilpasses terreng og natur. Boligene skal målrettes for arbeidstakere i nærområdet og friluftsaktivitet skal vektlegges slik at transportbehov til arbeid og fritid reduseres.

20171129 Hill nett

Bebyggelsen er strukturert i en grend som er underdelt i 15 tun. I hvert tun vil det være ca 20 boliger som deler felleshus. I et felt er det høyhus med leiliigheter og mulighet for annen virksomhet, f.eks. felleslokaler, kontor, kafe.

Totalt planlegges det for 300 boliger, 30 leiligheter og 270 rekke/kjedehus utover et område på 42210 m² BRA .

Bebyggelsen er strukturert i en grend som er underdelt i 15 tun.
Bebyggelsen er strukturert i en grend som er underdelt i 15 tun. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO