Fornebu Lufthavn

Funksjon
Næring, kultur og sentrumsutvikling

Oppdragsgiver
Flytårnet Fornebu AS

Sted
Fornebu

År
2022 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Fornebu Lufthavn

Det meste av Oslo lufthavn Fornebu er borte, men flytårnet og hangaren er tatt vare på. Nå er Bærum kommune i gang med rehabilitering og transformering av eiendommen, som skal bli en destinasjon for kunst og kultur, og tilføre økt aktivitet til den nye Fornebu-byen. LPO har laget en strategisk masterplan for stedsidentitet og arbeider med anbefalinger om bygningsmessige tiltak for Flytårnet Fornebu AS.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Næring, kultur og sentrumsutvikling

Oppdragsgiver
Flytårnet Fornebu AS

Sted
Fornebu

År
2022 - pågående

Oslo lufthavn Fornebu var Norges hovedflyplass fra 1939 til 1998, da Oslo lufthavn Gardermoen overtok. Det meste av flyplassen er i dag borte, med unntak av de eldste bygningene som innbefatter blant annet den gamle terminalbygningen fra 1939, kontrolltårnet fra 1966, hangeren og diverse verkstedbygninger og kontorer. Anlegget er et modernistisk unikt byggeri tegnet av Odd Nansen, der rehabilitering og ENØK-tiltak skal balanseres med kulturminnevern, tilpasning til ny bruk og være et forbilde for sosial bærekraft.

Eiendommen har hatt flere eiere, og i 2020 kjøpte Bærum kommune eiendommen av OBOS. Flytårnet Fornebu AS står for driften av eiendommen.

Det er i dag rundt 150 leieforhold og 350 arbeidsplasser på eiendommen fordelt på totalt ca. 14 000 kvadratmeter. Her finner vi alt fra små atelier og musikkstudio, til serveringssteder og store TV-studioer. Sammensetningen av leietakere og bruken av eiendommen er unik. For at Bærum kommune skal kunne fortsette å videreutvikle dette kulturminnet må det oppgraderes.

Fornebu Lufthavn 2035 – masterplanen

LPO har laget en strategisk masterplan for stedsidentitet og arbeider med anbefalinger om bygningsmessige tiltak.. Rehabiliteringsarbeidet er i gang, og skal pågå over mange år.

Innledningsvis ble det gjennomført en omfattende registering og tilstandsvurdering av tekniske anlegg som følge av mangelfull dokumentasjon. 5000 kvadratmeter tak ble også tekket og etterisolert. Nå er masterplanen for hele eiendommen lagt, som Flytårnet Fornebu kaller «Fornebu Lufthavn 2035».

Full drift underveis

Det er store ambisjoner for Flytårnet, blant annet skal det være et Futurebuilt prosjekt. Ny utvikling skal gi økt biologisk mangfold, legge til rette for sirkularitet og lokalt gjenbruk, samt bygge videre på dagens verksted-, kunst- og kulturaktivitet som skal være i kontinuerlig drift.
Det betyr at byggene driftes som normalt med brukerne til stede. Et eksempel er arbeidet med taket som ble igangsatt samtidig som det foregikk TV-opptak av Melodi Grand Prix og The Voice.


Eiendommen og bygningsmassene består av fleksible arealer. Den røffe industriarkitekturen skal bevares for å beholde sjelen i dette kulturminnet.

Følg lenken for mer informasjon om Flytårnet på Fornebu – https://www.flytarnetfornebu.no/

Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter
Illustrasjon: LPO arkitekter
Aksonometri av Masterplanen. Illustrasjon: LPO arkitekter