Ulven Felt B1

Funksjon
Bolig, næring og kontor

Oppdragsgiver
Ulven Bolig AS (OBOS)

Sted
Oslo

År
2021 - pågående

Prosjekter / Planforslag

Ulven Felt B1

B1 ligger rett øst for felt B2, det første feltet LPO med TEAM Veidekke utviklet for OBOS. Feltet vil ha et blandet program og skal utvikles som en karrébebyggelse rundt et raust gårdsrom. Mot Ulvenveien i nord og mot gatetun i vest, vil det etableres et boligvolum med noe næring på bakkeplan. Mot Standardveien i sør vil det etableres et frittstående kontorbygg, som skal huse det nye hovedkontoret til Veidekke.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig, næring og kontor

Oppdragsgiver
Ulven Bolig AS (OBOS)

Sted
Oslo

År
2021 - pågående

Program: Kontor, bolig og næring

Feltet deles opp i to søknader. Først rammesøkes kontorbygget, og så rammesøkes bolig- og næringsprosjektet.


Fakta Kontorbygg:

Areal: ca. 10000 m2

Oppdragsgiver: Ulven AS (OBOS)

Bekreftede leietagere: Veidekke

Status: Prosjektet er utviklet for å huse Veidekkes nye hovedkontor. Antakeligvis vil det bli ytterligere en leietager i huset. Rammesøknad sendes desember 2021.


Fakta Bolig + næring:

Areal: -

Antall boliger: -

Antall næringslokaler: -

Oppdragsgiver: Ulven Bolig AS, Ulven AS (OBOS)

År: 2021 –

Status: Prosjektet er i oppstartsfasen. Det jobbes mot rammesøknad i mars / april 2022.