Ulven B4

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Ulven Bolig AS (OBOS)

Sted
Ulven

År
2019 - 2023

Prosjekter / Gjennomføring

Ulven B4

I 2020 fikk Team Veidekke DA i oppdrag av Ulven Bolig AS (OBOS) å bygge et nytt trinn (B4) med 182 leiligheter, garasjeanlegg under bakken og uteanlegg. Dette er en videreføring av konseptet for de første 342 leilighetene fra innovasjonskonkurransen i 2017.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Ulven Bolig AS (OBOS)

Sted
Ulven

År
2019 - 2023

B4 i tall:

Areal: ca 14900 m2

Antall boliger: 182

Antatt overtagelse: 2023

Status: Det andre feltet LPO utvikler innenfor innovasjonskonkurransen. Feltet fikk rammetillatelse i desember 2019, og er nå under bygging. Det jobbes mot ferdigstillelse av prosjektet i første halvdel av 2023.