Oslo Spektrum del II

Funksjon
Kongressenter og kontor

Oppdragsgiver
Norges Varemesse

Kontakt
Lars Haukeland

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Oslo Spektrum del II

Oslo Spektrum skal utvides for å kunne tilby flere og større kultur- og konferanseopplevelser. Et helt nytt tilbygg skal romme en ekstra storsal med plass til 3000 mennesker og et høyhus med kontorplasser. Første etasje av skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner og aktive, åpne fasader som kan samspille med Sonja Henies plass.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kongressenter og kontor

Oppdragsgiver
Norges Varemesse

Kontakt
Lars Haukeland

Sted
Oslo

År
2016 - Pågående

30 år etter at Oslo Spektrum åpnet dørene er den i dag en av Norges mest populære scener. Nå planlegger eieren Stiftelsen Norges Varemesse et tilbygg som skal realisere de opprinnelige planene om Oslo Spektrum som flerbruksarena.

Planene vil åpne opp hele kvarteret som en ny møteplass og omgjøre Spektrumkvarteret til en maurtue med aktivitet gjennom hele dagen og hele året. Den nye storsalen som planlegges vil ha fleksibilitet til å deles inn i opptil fire store saler med en total kapasitet på 3.000 mennesker. Prosjektet innebærer at eksisterende frontbygning demonteres, men kunstneriske motiv skal gjenbrukes i nybygget. Det nye bygningsvolumet legges over den eksisterende kjelleren og knyttes sammen til arenadelen som bevares. Den karakteristiske teglfasaden skal omslutte hele det nye bygningsanlegget i et bånd som viderefører Spektrums byfasade. Dette grepet styrker ideen om at Oslo Spektrum fortsatt skal fremstå som en stor samlet bygning som viderefører den opprinnelige arkitekturen med en helt ny og moderne del.

For å kunne etablere en sal i med plass til 3000 mennesker, foreslås det at bygget krager ut over Sonja Henies plass. Utkragingen ligger i god høyde over plassen og danner et overdekket inngangsparti. Himlingen i overdekningen kan benyttes til belysning og skjermer som kan vise hva om skjer på innsiden av bygget. Disse grepene bidrar til at byen og området får et nytt urbant uterom som kan synliggjøre for omgivelsene hva som skjer på innsiden av bygget, i motsetning til dagens lukkede fasade. Intensjonene er at 1.etasje, med publikumsrettede funksjoner og åpne fasader, skal kunne samspille med Sonja Henies plass. Plassen og 1.etasje skal bli et sammenhengende bygulv.

Høyhuset er utformet som en kontrast til den lavere kongressdelen, samtidig som det tar opp i seg elementer og fargebruk fra byhallens fasader. Fasaden skal få en rikhet, en variasjon og en fargebruk som kan bidra til at området får et arkitektonisk og kvalitetsmessig løft. På kveldstid kan tårnet gis et variert lysuttrykk ved at det fargende glasset lyssettes fra innsiden.

Visualisering: LPO
Høyhuset er utformet som en kontrast til den lavere kongressdelen, samtidig som det tar opp i seg elementer og fargebruk fra byhallens fasader. Visualisering: LPO
Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra gangbroen ved Oslo S. Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra Kavringen i Oslofjorden. Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra Kavringen i Oslofjorden. Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra Vallhallveien på Ekeberg. Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra Vallhallveien på Ekeberg. Visualisering: LPO
Høyhuset sett fra Jernbanestasjonen. Visualisering: LPO