Maskinverkstedet

Funksjon
restaurant, café og kulturarena

Oppdragsgiver
Vervet AS

Kontakt
Jorid Krosse

Sted
Tromsø

År
2019 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Maskinverkstedet

Da Maskinverkstedet ble bygget i 1911, huset det en smie og et motorverksted for skipene som ankom skipsverftet på Vervet i Tromsø. I dag er Maskinverkstedet rehabilitert, og kunne i januar 2020 åpne dørene som Nordbyens første moderne restaurant, café og kulturarena – alt i ett bygg. Bygget har hatt en sentral rolle i utviklingen av den nye bydelen Vervet i Tromsø. Det har vært viktig for LPO arkitekter og Vervet AS at Maskinverkstedet og slippen ble tatt vare på, for å tydelig markere verftets historie og videreutvikle Vervets identitet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
restaurant, café og kulturarena

Oppdragsgiver
Vervet AS

Kontakt
Jorid Krosse

Sted
Tromsø

År
2019 - 2020

LPO arkitekter vant konkurransen for Vervet-tomta i 2017, og ny reguleringsplan gikk gjennom i 2019. En viktig del av arbeidet på Vervet har vært å bevare elementer og bygg som kan videreformidle skipsverftets historie og identitet. Det viktigste bygget som er bevart og transformert er Maskinverkstedet fra 1911 som opprinnelig huset en smie og et motorverksted for skipene som ankom skipsverftet. Bygget har hatt en sentral rolle i utviklingen av den nye bydelen Vervet i Tromsø og er blitt en moderne restaurant med scene.

Maskinverkstedet hadde i en årrekke lagt skjult bak et skall av bølgeblikk. Dette ble tatt ned, og det ble satt i gang en prosess med å avdekke det originale byggets tilstand. Da arbeidene med gjenoppbygging ble satt i gang var det kun betongkonstruksjonen som stod igjen. Rehabiliteringsprosessen inkluderte opparbeidelse av en ny støttende bærekonstruksjon, isolerende yttervegger, vinduer, dører, tak og innvendige arbeider. Byggets opprinnelige lavfløy mot øst var revet som del av ombyggingen i etterkrigstiden, men har nå blitt bygget opp igjen.

En ny del av bygget er etablert i forlengelsen av den eksisterende betongkonstruksjonen. Det er lagt til en tilleggskonstruksjon i stål på innsiden, for å forsterke den eksisterende betongkonstruksjonen. Bygget er isolert utvendig med en pusset fasade i grønt, som komplimenterer de rustfargede elementene på området. Dette har gitt mulighet for å eksponere det opprinnelige interiøret. Traverskrana inne i bygget er også tatt vare på. Det er med på å minne de besøkende om byggets historie og tidligere bruk. Interiøret er utformet med respekt for de historiske rammene. Restauranten åpnet i det transformerte bygget i januar 2020, og har blitt en viktig møteplass i den nye bydelen.

Interiøret er røft, men varmt og har tatt vare på mye av det originale, industrielle uttrykket.
Maskinverkstedet på Vervet.
Det historiske bygget er rehabilitert og utgjør et sosialt samlingspunkt i den nye bydelen.