Maskinverkstedet

Funksjon
restaurant, café og kulturarena

Oppdragsgiver
Vervet AS

Kontakt
Jorid Krosse

Sted
Tromsø

År
2019 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Maskinverkstedet

Da Maskinverkstedet ble bygget i 1911, huset det en smie og et motorverksted for skipene som ankom skipsverftet på Vervet i Tromsø. I dag er Maskinverkstedet rehabilitert, og kunne i januar 2020 åpne dørene som Nordbyens første moderne restaurant, café og kulturarena – alt i ett bygg. Bygget har hatt en sentral rolle i utviklingen av den nye bydelen Vervet i Tromsø. Det har vært viktig for LPO arkitekter og Vervet AS at Maskinverkstedet og slippen ble tatt vare på, for å tydelig markere verftets historie og videreutvikle Vervets identitet.

Funksjon
restaurant, café og kulturarena

Oppdragsgiver
Vervet AS

Kontakt
Jorid Krosse

Sted
Tromsø

År
2019 - 2020

Interiøret er røft, men varmt og har tatt vare på mye av det originale, industrielle uttrykket.
Maskinverkstedet på Vervet.
Det historiske bygget er rehabilitert og utgjør et sosialt samlingspunkt i den nye bydelen.