Ulven regulering

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Ulven AS

Sted
Ulven, Oslo

År
2011 - 2015

Prosjekter / Ferdigstilt

Ulven regulering

LPO har i samarbeid med Kritt arkitekter, Civitas og Sweco arbeidet med utviklingen av Ulvenområdet. Hensikten med planen er å legge grunnlaget for transformasjon av et helt byområde: Moderne kontorer, boliger og tilpasset service. Sammen med Økern vil Ulven bli en komplett bydel med et stort sammensatt tilbud. Ulven skal få en helhetlig utforming, et tydelig kvalitetspreg og en klar miljøprofil, hvor grønne lunger skal binde sammen de omkringliggende områdene.

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Ulven AS

Sted
Ulven, Oslo

År
2011 - 2015