Ulven

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Ulven AS

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Ulven, Oslo.

År
2011 - 2014

Prosjekter / Ferdigstilt

Ulven

I 2011 startet LPO opp arbeidet med forslag til et byutviklingsprosjekt med ny reguleringsplan på bakgrunn av seier i et gjennomført parallelloppdrag på oppdrag Fabritius + Storebrand. Byutviklingsprosjektet for Ulven legger til rette for en bymessig utvikling av området med et strukturerende grep for gater og grøntstruktur, en rik blanding av funksjoner og en utnyttelse tilpasset en hovedstad i vekst. Ny reguleringsplan for området ble vedtatt i 2015.

Funksjon
Byutvikling

Oppdragsgiver
Ulven AS

Kontakt
Synnøve Avsnes Sæle

Sted
Ulven, Oslo.

År
2011 - 2014

Delprosjekter