Ulven

Funksjon
Byutvikling, bolig, næring, barnehage og kontor

Oppdragsgiver
Ulven AS

Kontakt
Andreas Førsund

Sted
Ulven, Oslo.

År
2011 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Ulven

Ulven er et område øst i Oslo som gjennomgår en omfattende transformasjonsprosess til en ny, grønn og urban bydel. LPO arkitekter har vært med på å utvikle Ulvenområdet siden 2011, da arbeidet med forslag til et byutviklingsprosjekt med ny reguleringsplan startet. Byutviklingsprosjektet for Ulven legger til rette for en bymessig utvikling av området med et strukturerende grep for gater og grøntstruktur, en rik blanding av funksjoner og en utnyttelse tilpasset en hovedstad i vekst. Ny reguleringsplan for området ble vedtatt i 2015.

Funksjon
Byutvikling, bolig, næring, barnehage og kontor

Oppdragsgiver
Ulven AS

Kontakt
Andreas Førsund

Sted
Ulven, Oslo.

År
2011 - pågående

Delprosjekter