Sommerrokvartalet

Funksjon
Byutvikling, bolig, hotell og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Sted
Oslo

År
2016- 2022

Prosjekter / Ferdigstilt

Sommerrokvartalet

Sommerrogaten 1 med tilgrensende eiendom Inkognitogaten 37 og Sommerroparken er utviklet til et nytt område i byen. På oppdrag for Strawberry Brothers og Aspelin Ramm, har LPO arkitekter transformert de bevaringsverdige byggene til et nytt hotellprosjekt. Sammen med ny bygningsmasse som inneholder boliger og nye kulturfunksjoner, er dette blitt et anlegg som bidrar til økt byliv ved Solli plass og Frogner bydel.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Byutvikling, bolig, hotell og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Sted
Oslo

År
2016- 2022

Ved å gi nytt liv til de gamle bygningene og innlemme dem med ny bygningsmasse, fullføres det opprinnelige planlagte storkvartalet. Samlet ivaretar bygningene områdets historie og tilfører området en tydelig identitet og forankring som igjen skaper attraktive bo- og byrom.

LPO har hatt ansvaret for ideutvikling, regulering, prosjektering og gjennomføring av prosjektet, og har vært engasjert i det gamle Oslo Lysverker-bygget i flere omganger. Første gang i en konkurranse om videreutvikling av de gamle kontorlokalene, siden som vinner av oppdraget for å utvikle hele kvartalet, med hotell, leiligheter og park.

Delprosjekter

Plan 0 av Sommerrokvartalet
Plan 8 av Sommerrokvartalet