Sommerrokvartalet

Funksjon
Byutvikling, bolig, hotell og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Sted
Oslo

År
2016- 2022

Prosjekter / Under bygging

Sommerrokvartalet

Sommerrogaten 1 med tilgrensende eiendom Inkognitogaten 37 og Sommerroparken utvikles til et nytt område i byen. LPO arbeider med å transformere de bevaringsverdige byggene til et nytt hotellprosjekt. Sammen med ny bygningsmasse innover i kvartalet som inneholder boliger og nye kulturfunksjoner skal dette bli et anlegg som bidrar til økt byliv ved Solli plass.

Funksjon
Byutvikling, bolig, hotell og næring

Oppdragsgiver
Sommerrogaten utvikling AS

Sted
Oslo

År
2016- 2022

Delprosjekter