Kultur og utstilling

Rom for kultur, kunst og store opplevelser

LPO har et stort engasjement og interesse for kunst- og kulturformidling, og museum- og utstillingsarkitektur har alltid vært ett av våre satsingsområder. Med erfaring fra utvikling av både museumsbygg og en rekke utstillinger besitter LPO en særlig kompetanse som har resultert i prosjekter som vekker internasjonal oppmerksomhet - i Norge og i Europa, og fra Svalbard til Shanghai.

Blant de viktigste faktorene for et vellykket museum eller utstilling er optimal publikumsflyt, gode rom for utstilling og formidling, samt fleksible løsninger og god logistikk for museets daglige drift.

Vårt konsept er å aktivere hele rommet med et helhetlig grep for å skape en kompleks fortelling. Opplevelse og læring står sentralt, og vi jobber mot å skape en tydelig ramme og helhetlig tanke rundt utstillingen.

Vår spisskompetanse ligger i å utvikle utstillingskonsepter der opplevelse og pedagogisk fremstilling med både interaksjon og parallelle historieforløp er våre viktigste virkemidler. Flere av utstillingene vi har prosjektert har vunnet priser, blant annet ble Svalbard museum tildelt Europarådets pris for Årets Museum i 2008. I 2023 utførte LPO et mulighetsstudie for rehabilitering og påbygging av utstillingen for Svalbard museum.

LPO har også tung kompetanse innenfor planlegging av kulturhus og scenebygg. Vårt største og første er Oslo Spektrum, med plass til opp mot 10.000 mennesker i en svært fleksibel bygningskropp. I dag videreutvikles Spektrum til en enda mer betydningsfull arena for Oslo og Norge med en stor flerbrukshall og et moderne kongressenter. Andre eksempler er Arendal kultur- og rådhus, Sortland kulturhus, og Jessheim kultur- og rådhus, Dansens hus i Oslo og Vulkan Scene.

Referanseprosjekter

Kontakt