Stiklestad 2030

Funksjon
Formidling og utstilling

Oppdragsgiver
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Verdal kommune

Sted
Stiklestad

År
2021 - 2022

Prosjekter / Mulighetsstudie

Stiklestad 2030

I samarbeid med Asplan Viak, Gagarin og Creative Technology, har LPO arkitekter utformet et konsept for utvikling av Stiklestad som nasjonalt møtested og formidlingsarena frem mot tusenårsjubileet i 2030.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Formidling og utstilling

Oppdragsgiver
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Verdal kommune

Sted
Stiklestad

År
2021 - 2022

Lenker til våre samarbeidspartnere

Gagarin

Creative Technology

Asplan Viak

Forslaget teamet har laget lar Middelalderkirken, det eneste autentiske kulturminnet fra Olavs tid, være hjertet i parken og Stiklestads viktigste referansepunkt. Den øvrige arkitekturen underordner seg denne. Attraksjonene samles rundt en sirkulær åpen slette, Stiklestadsletta, med kirka som fokuspunkt.

Landskapskonseptet foreslår å gi Stiklestad en parkmessig utforming som iscenesetter slagstedet og skaper en helhetlig ramme for opplevelser, formidling og refleksjon.

Stiklestadparken
Stiklestadparken danner et fellesrom rundt alle fortellinger, opplevelser og aktiviteter knyttet til Stiklestad og Olavsarven der kirka og slagsletta er de viktigste historiebærerne. Illustrasjon: Asplan Viak


Stiklestadparken
Stiklestadparken danner et fellesrom rundt alle fortellinger, opplevelser og aktiviteter knyttet til Stiklestad og Olavsarven der kirka og slagsletta er de viktigste historiebærerne. Målet er å iscenesette landskapet, og fortellingene knyttet til det, slik at Stiklestads lange tradisjon for kunstnerisk formidling av Olavsarven kan utøves i et større, autentisk landskap.

Områdets øvrige attraksjoner knyttes til en sirkulær rundgang som danner et naturlig besøksforløp som starter ved Kulturhuset, via Olavsstøtta, Spelamfiet, Bygdemuseet, Stiklastadir, til Slagvollen og Stiklestadkirka.

Ny bru og adkomst til Kulturhuset
Videre foreslår prosjektet å legge det nye Olavsmuseet, med adkomst direkte fra ny inngang til Kulturhuset (SNK), under en ny landskapsbro, som forbinder spelamfiet og slagsletta med kulturhuset, og behovet for ny, tydelig adkomst til Stiklestad, blitt løst ved å tilføre en ny adkomstportal til det eksisterende kulturhuset som spiller på kirkens arkitektur.

Landskapsbu
Landskapsbrua markerer den viktige publikumsflyten mellom kulturhuset og spelamfiet. Brua reduserer høydeforskjellene betydelig og gjør spelamfiet lettere tilgjengelig for flere brukere.
Ny forplass og inngangsparti
Kulturhuset er Stiklestads viktigste møtested både for besøkende og ansatte. Konseptet skaper en ny, tydeligere inngangssituasjon henvendt mot kirka og slagsletta mot nord. Illustrasjon: LPO arkitekter

Relaterte nyhetssaker:

https://www.lpo.no/nyheter/sti...

https://www.lpo.no/nyheter/lpo...

Illustrasjon: LPO arkitekter
En frodig rosehage med et sirkulært vannspeil, Olavsspeilet, gir rom for uteservering, utendørs samlinger og kontemplativ refleksjon for både ansatte og gjester. Illustrasjon: LPO arkitekter