Prosjekter /

Mulighetsstudie

Hagevegen

Mulighetsstudie2022

Stiklestad 2030

Mulighetsstudie2021 - 2022

Sandvika sjøfront

Mulighetsstudie2018

Kristiansholm

Mulighetsstudie2018

Nytt regjeringskvartal

Mulighetsstudie2017

Fiskehallen

Mulighetsstudie2017