Prosjekter /

Mulighetsstudie

Sandvika sjøfront

Mulighetsstudie2018

Kristiansholm

Mulighetsstudie2018

Nytt regjeringskvartal

Mulighetsstudie2017

Fiskehallen

Mulighetsstudie2017