Prosjekter /

Mulighetsstudie

Elvegrenda

Mulighetsstudie2019 - pågående

Stiklestad 2030

Mulighetsstudie2021 - 2022

Hagevegen

Mulighetsstudie2022

Sandvika sjøfront

Mulighetsstudie2018

Kristiansholm

Mulighetsstudie2018

Nytt regjeringskvartal

Mulighetsstudie2017

Fiskehallen

Mulighetsstudie2017