LYSE – Flettverk, et nytt konsernbygg

Funksjon
Konkurranseprosjekt, ikke realisert

Oppdragsgiver
Lyse AS

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Stavanger

År
2015

Prosjekter / Mulighetsstudie

LYSE – Flettverk, et nytt konsernbygg

Lyses innovative framvekst har en regional forankring og historie. Lyse, Stavanger og Rogaland ønsket seg et samlende og identitetsskapende bygg, åpent for konsernets og Marieros utviklingsbehov

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Konkurranseprosjekt, ikke realisert

Oppdragsgiver
Lyse AS

Kontakt
Marius Wormdal

Sted
Stavanger

År
2015

Et enkelt planmønster over et variert snitt skal gi arbeids- og handlingsrom for Lyses mangfoldige virksomhet. Her iscenesettes et enkelt, samtidig komplekst spill, der nye og eksisterende elementer skal berike hverandre.

Flettverk er arbeidsplass og daglig dont, museum, forskningssenter og fylkeshus for infrastruktur og møteplass for skapende krefter. Ved å løfte av den eksisterende parkeringshallens takdekke, fristilles gulvet som et sentralt, samlende plan i prosjektet. Slik åpnes en terrassert nord-sydgående tverrforbindelse mellom nytt og gammelt, samtidig som det forhenværende parkeringsdekket danner en sentral, flerfunksjonell øst-vestgående bane gjennom prosjektet: Lysehallen. Tilsvarende variasjon i snittet vil oppstå over Lysehallplanet. Her strekkes de nye kontorplanene gjennom rommet og kobles til korresponderende plan i eksisterende bygg.

Prosjektet er planlagt med hovedkonstruksjon i lim- og massivtre

Flettverk er arbeidsplass og daglig dont, museum, forskningssenter og fylkeshus for infrastruktur og møteplass for skapende krefter. Illustrasjon: LPO arkitekter
Flettverk er arbeidsplass og daglig dont, museum, forskningssenter og fylkeshus for infrastruktur og møteplass for skapende krefter. Illustrasjon: LPO arkitekter