Folk om Longyearbyen

Funksjon
Behovskartlegging - byplanlegging

Oppdragsgiver
Selvinitiert -støttet av DOGA

Sted
Longyearbyen

År
2019 - 2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Folk om Longyearbyen

Våren 2020 utførte LPO Arkitekter i Longyearbyen i samarbeid med Svalbard Social Science Initiative (SSSI) et prosjekt for å finne ut hvordan Longyearbyens innbyggere oppfatter og bruker byen, og hvilke behov og ønsker de har for stedet.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Behovskartlegging - byplanlegging

Oppdragsgiver
Selvinitiert -støttet av DOGA

Sted
Longyearbyen

År
2019 - 2020


Våren 2020 utførte LPO arkitekter i Longyearbyen i samarbeid med Svalbard Social Science Initiative (SSSI) et prosjekt for å finne ut hvordan Longyearbyens innbyggere oppfatter og bruker byen, og hvilke behov og ønsker de har for stedet.


Målet for behovskartleggingen har vært å få fram ulike stemmer og på denne måten bidra til et kunnskapsgrunnlag om byen og samfunnet som kan fungere som et fundament for framtidig utvikling av byen vår. Prosjektet inngår i en større behovskartlegging som er en del av det selvinitierte prosjektet Rett Plass Rett Form til LPO, støttet gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) av Design og arkitektur Norge (DOGA).

Til sammen 39 personer med ulik alder og tilknytning til Longyearbyen ble delt inn ni ulike fokusgrupper hvor det ble utført strukturerte gruppeintervju.

Tema som ble diskutert i gruppene var:

• Ønske og behov for felles møteplasser i Longyearbyen, både innendørs og utendørs.

• Få på plass en ny bro over elven som knyttet de ulike bydelene til hverandre slik det var tidligere.

• Rydde opp i bystrukturen og tilrettelegge for mer sykkel/gange med mer fortau og sykkelfelt.

• Hva vil Longyearbyen være i fremtiden og hvilken retning skal den utvikles nå som gruveindustrien legges ned?

Vi spurte om og diskuterte fysiske ting på kartet, men i diskusjonene kom også viktige sosiale forhold fram. Koblingen mellom det fysiske og sosiale var et interessant funn i fokusgruppe-arbeidet.

De ulike sitatene og funnene fra medvirkningsprosessen er nå gjengitt i ni ulike hefter, både på norsk og engelsk, og ble presentert i en utstilling i gågaten i Longyearbyen i mars 2021.

Relatert nyhetsartikkel: https://www.lpo.no/nyheter/202...

Utstillingsåpning. Foto: LPO arkitekter

Fokusgrupperapportene på norsk

Her finner du en komplett samling av alle rapportene fra de ulike fokusgruppene på norsk.

Last ned PDF:
01-Foreldre.pdf (2,257 MB bytes)

Last ned PDF:
02-Folkehøgskole-N.pdf (3,065 MB bytes)

Last ned PDF:
03-Svalbardveteraner.pdf (3,334 MB bytes)

Last ned PDF:
04-UNIS-studenter.pdf (2,144 MB bytes)

Last ned PDF:
05-Servicebransjen.pdf (3,13 MB bytes)

Last ned PDF:
06-Guider.pdf (3,75 MB bytes)

Last ned PDF:
07-Åpent-for-alle.pdf (1,985 MB bytes)

Last ned PDF:
08-Offentlige-tjenester.pdf (1,521 MB bytes)

Last ned PDF:
09-Kunnskapsbaserte-arbeidsplasser.pdf (1,416 MB bytes)

Focus group reports in English

Here you can download and read all the reports from the different focus groups

Last ned PDF:
01-Parents.pdf (2,319 MB bytes)

Last ned PDF:
02-Folkehøgskole-E.pdf (3,104 MB bytes)

Last ned PDF:
03-Svalbard-veterans.pdf (3,376 MB bytes)

Last ned PDF:
04-UNIS-students.pdf (2,232 MB bytes)

Last ned PDF:
05-The-service-industry.pdf (3,143 MB bytes)

Last ned PDF:
06-Guides.pdf (3,779 MB bytes)

Last ned PDF:
07-Open-for-all.pdf (2,01 MB bytes)

Last ned PDF:
08-Community-workers.pdf (1,529 MB bytes)

Last ned PDF:
09-Technical-workers.pdf (1,429 MB bytes)