Kapp Amsterdam

Funksjon
Midlertidig leir av gjenbruksbygg

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Svea

År
2019-2020

Prosjekter / Ferdigstilt

Kapp Amsterdam

Det har vært behov for en midlertidig leir i forbindelse med avslutningsarbeidene i Svea. Store Norske utarbeidet med hjelp av LPO et anbudsunderlag som la opp til gjenbruk av bygg fra Svea.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Midlertidig leir av gjenbruksbygg

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Svea

År
2019-2020

Som en del av opprydningsarbeidet i Svea, har det vært behov for en midlertidig leir for arbeiderne. Store Norske utarbeidet med hjelp av LPO et anbudsunderlag som la opp til gjenbruk av bygg fra Svea. Entreprenøren Hæhre Arctic var først skeptiske og mente at det var billigere å ta opp brakkerigg fra fastlandet, men fikk etter hvert stort og stolt eierskap til løsningen. Røkketunet, 2000 og AF-riggen, alle modulære trebygg, ble fraktet modul for modul på bil fra Svea til Kapp Amsterdam (4 km). Byggene er laget for denne type gjenbruk. Kvalitetskrav til innvendige overflater etc. var ikke høye i og med at det er et midlertidig anleggstiltak. Store Norske, LPO og Hæhre Arctic fikk viktig erfaring med gjenbruk.

Midlertidig leir på Kapp Amsterdam. Foto: LPO/Hæhre
Midlertidig leir på Kapp Amsterdam. Foto: LPO arkitekter
Situasjonsplan av den midlertidige leiren på Kapp Amsterdam. Illustrasjon: LPO arkitekter