Schweigaardsgate 15

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Entra

Kontakt
Jon Reksten

Sted
Oslo

År
2018 -

Prosjekter / Gjennomføring

Schweigaardsgate 15

Med utgangspunkt i bygningens historikk, skal LPO gjenskape Schweigaardsgate 15 (S15) som et travelt samlingspunkt med kontorer og servicefunksjoner på bakkeplan sentralt i Oslo sentrum på oppdrag for Entra. Det fredede bygget fra 1926, også kjent som den gamle tollboden, ligger mellom bussterminalen og Oslo S.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Kontor og næring

Oppdragsgiver
Entra

Kontakt
Jon Reksten

Sted
Oslo

År
2018 -

Som del av oppdraget skal LPO se på mulighetene for at S15 kan få en god henvendelse mot gateplan med utadrettede funksjoner. Hovedgrepet er å åpne deler av den introverte og lukkede fasaden med store vindusflater på bakkeplan. Med utgangspunkt i forbildeprosjekter som for eksempel «Urban Deli» i Stockholm og «Chelsea market» i New York, ønsker vi å etablere en første etasje som er tilrettelagt for servering med samhandlingsarenaer i tillegg til å være kontorenes inngangsparti. Med en ny glassfasade lagt utenpå de eksisterende konstruksjonene, vil bygget kunne tilbakeføres til sin opprinnelige funksjon som markedshall med kontakt mot gaten utenfor.

Åpenheten videreføres også innvendig ved at alle etasjene med kontorer over bygulvet grenser ut mot to luftige atriumskjerner med overlys fra store vindusflater i takkonstruksjonen. I tillegg til å bringe lys ned i bygget, vil de nye åpningene, som ikke syns fra gaten, gi en romlighet som skaper naturlige sosiale samlingspunkter i bygget. Den videre organisering av funksjoner og leiearealer vil bli enkle og logiske, men moderne ut i fra arbeidsplassutforming. Totalt er prosjektet tilsammen ca. 25.000 m2.

LPO arkitekter er opptatt av forene vern og ny bruk. Den gamle tollboden har vernerestriksjoner, dette gjelder for eksempel for innganger og eksisterende trapperom. Disse vil bli bevart og står i prinsippet urørt i prosjektet. Med vår transformasjonserfaring av vernede bygg ønsker vi å skape en ny perle i bykjernen der historie og god arkitektur går hånd i hånd.

Relaterte artikler: https://www.lpo.no/nyheter/202...

Å bevare fremfor å bygge nytt er alltid mer bærekraftig enn å rive og bygge nytt, dette er noe LPO arbeider med i flere prosjekter og har lang erfaring med. Her ser vi 5. etg av bygget hvor vinduene er plassert høyere opp på veggen, og takhøyden er lavere enn i 2. etg. Foto: LPO