Hagevegen

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Søre Ål Utvikling AS

Sted
Lillehammer

År
2022

Prosjekter / Mulighetsstudie

Hagevegen

LPO arkitekter har vunnet førsteplass i en begrenset arkitektkonkurranse og parallelloppdrag om utvikling av boliger i Hagevegen på Lillehammer på oppdrag for Søre Ål Utvikling AS.

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Søre Ål Utvikling AS

Sted
Lillehammer

År
2022

Tomten, på ca. 15000 m2, ligger flott til med utsikt mot Mjøsa. I dag ligger det flere industribygg på tomten, men disse skal rives for å gjøre plass til nye boliger med tilhørende fasiliteter.

Oppgaven i parallelloppdraget har vært å tegne disse boligene og skape et attraktivt, hyggelig og åpent boligområde med sammenhengende grøntdrag, gode solforhold og siktlinjer for både beboere og besøkende.

LPO utarbeidet et hovedgrepet går ut på at åtte boligblokker på tre til seks etasjer med til sammen 161 leiligheter plassert rundt to tun og felleshager. Blokkene varierer noe i høyder og utforming, men får samtidig en homogen utførelse i naturmaterialer for å skape en tilhørighet og identitet for hele det nye boligområdet.

Konstruksjon og fasade
Det er lagt opp til en effektiv konstruksjon, gjerne prefabrikkerte elementer i form av massivtre, med trekledning som klimahud. Fasaden er kledt med lektepanel hvor overlegger har samme dimensjon og avstand som spilerekkverk rundt balkonger å skape et homogent uttrykk. Rekkverket er festet på dekkeforkant av balkonger. De samme spilene er tenkt å kunne danne “rekkverk” eller innsynsskjermer foran enkelte vinduer. Dette vil og skape et spill i fasaden kveld- og nattestid hvor det kommer lys innenfra.

Underetasjen er kledd med tegl, ev annen robust overflate, på denne måten møter byggene terrenget med en base, noe som er med på å løfte byggene og bryte ned høydene.

Juryens begrunnelse

- LPO arkitekters forslag fremstår svært godt tilpasset tomten og omkringliggende topografi. Bebyggelsesstrukturen skaper attraktive og godt definerte uterom som har god kontakt både mot Mjøslandskapet i vest og bakenforliggende bebyggelse mot øst, og som inviterer til liv mellom husene. Trappingen av bebyggelsen muliggjør gode lys- og utsiktsforhold for boligene også selv om bygningene dels ligger foran hverandre. Forslaget har en variert og god boligmiks med hele spekteret fra små, effektive leiligheter, til flotte toppleiligheter. Forslagets eksteriører fremstår som svært attraktive og godt stedstilpasset.

Felles uteoppholdsareal er på ca 3000 m2, og det er to nærlekeplasser på til sammen 500 m2 som er plassert i hver sin hage. Illustrasjon: LPO arkitekter Boligene på bakkeplan får private markterrasser, mens de resterende boligene har private balkonger.
Blokkene er plassert på den skånede tomten med de høyeste bakerst og de lavere i front for å gi boligene mest mulig lys og utsikt mot Mjøsa.
Balkongene har fått ett mykere og rundere uttrykk for å skape en særegenhet og for å følge kurvene på tomten og i terrenget. Illustrasjon: LPO arkitekter