Kristiansholm

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Sandviken, Bergen

År
2018

Prosjekter / Mulighetsstudie

Kristiansholm

På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
OBOS

Sted
Sandviken, Bergen

År
2018

I vårt forslag ønsker LPO å plassere bygningsmasse rundt et stort parkrom som inviterer til opphold og aktivitet. Parken ligger lunt beskyttet for vind og vær mellom bygningene og vil invitere til opphold med beplanting og sittegrupper. I tillegg har LPO lagt opp til at det skal være mulig å etablere en frittliggende barnehage i parkrommet der barnehagens lekeareal blir en naturlig del av parken.

Vi har tegnet nyskapende arkitektur med klare historiske referanser med fasader i trepanel og skråtak. Mot fjorden foreslår vi å organisere den nye bebyggelsen i klynger og fundamentert på peler ut i vannet, inspirert av de gamle sjøbodene i Sandviken. LPOs innspill til reguleringsplan viser generelt romslige fellesarealer og en attraktiv havnepromenade med sjøbad.

I LPOs forslag er bygningsmasse plassert rundt et stort parkrom som inviterer til opphold og aktivitet. Parken ligger lunt beskyttet for vind og vær mellom bygningene og vil invitere til opphold med beplanting og sittegrupper.  Visualisering: LPO
I LPOs forslag er bygningsmasse plassert rundt et stort parkrom som inviterer til opphold og aktivitet. Parken ligger lunt beskyttet for vind og vær mellom bygningene og vil invitere til opphold med beplanting og sittegrupper. Visualisering: LPO
Attraktiv havnepromenade med sjøbad.  Visualisering: LPO
Attraktiv havnepromenade med sjøbad. Visualisering: LPO
Mot fjorden foreslår LPO å organisere den nye bebyggelsen i klynger og fundamentert på peler ut i vannet, inspirert av de gamle sjøbodene i Sandviken. Visualisering: LPO
Mot fjorden foreslår LPO å organisere den nye bebyggelsen i klynger og fundamentert på peler ut i vannet, inspirert av de gamle sjøbodene i Sandviken. Visualisering: LPO
På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum. Visualisering: LPO
På oppdrag fra OBOS, har LPO utarbeidet en mulighetsstudie som innspill til ny reguleringsplan for å transformere tomteområdet rundt Kristiansholm i Sandviken i utkanten av Bergen sentrum. Visualisering: LPO