Stackern

Funksjon
Gangbro av ombrukskonstruksjon

Oppdragsgiver
Longyearbyen Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2020-pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Stackern

Stackern er et av de viktigste industrihistoriske symbolene/konstruksjonene fra Svea. Den representerer den moderne kulldriften og Sveas storhetstid. Lokalstyre var åpne for å se om deler av fagverkskonstruksjonen i stål kunne gjenbrukes til en gang- og sykkelbru over elven i Longyearbyen, før den ellers ville å gå tapt i avviklingen av Svea.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Gangbro av ombrukskonstruksjon

Oppdragsgiver
Longyearbyen Lokalstyre

Sted
Longyearbyen

År
2020-pågående

Som en del av opprydningsarbeidet i Svea, skulle Stackern, en stålkonstruksjon med belte der kullet kommer ut av gruva, fjernes. Å ta vare på og ombruke Stackern i Longyearbyen er et veldig viktig initiativ som vil bidra positivt til prosjektet både som en miljøgevinst, som et identitetsskapende element samt økonomisk besparelse i sammenligning med en ny konstruksjon som skulle fraktes opp til Svalbard. Konstruksjonen inneholder historie og kan bidra til byens identitet i overgangen fra kulldrift til noe nytt.

Samarbeidspartnere: Lokalstyre, Store Norske, Rambøll, Sweco og LNSS (entreprenør)


Stackern under ombygging i Longyearbyen. Her ligger den klar til å bli heist på plass over Longyearelva.Stackern i Svea. Foto: LPO arkitekter
Stackern på ny plass i Longyearbyen sett fra sør i mørketid. illustrasjon: LPO arkitekter

Last ned PDF:
Stackern_Situasjonsplan_LPO-arkitekter.pdf (2,443 MB bytes)