Sanering av rasutsatte bygg i Lia

Funksjon

Oppdragsgiver

Sted
Longyearbyen

År
2019 - pågående

Prosjekter / Gjennomføring

Sanering av rasutsatte bygg i Lia

For å rassikre sentrum av Longyearbyen, ble det i 2018 besluttet at over 30 boligbygg i Lia måtte gi bort plassen sin til en stor skredvoll. Sammen med Store Norske, Lokalstyre og Statsbygg, forsøker LPO å gjenbruke mest mulig av byggene i nye Svalbardprosjekter.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon

Oppdragsgiver

Sted
Longyearbyen

År
2019 - pågående

Svalbard opplever raske klimaendringer. I 2015 gikk det et stort snøskred i Lia midt i Longyearbyen. 11 hus ble totalskadet og to menneskeliv ble revet bort. Snøskredene i Lia fortsatte i både 2016 og 2017, og for å sikre sentrum av Longyearbyen ble det besluttet at over 30 boligbygg i Lia måtte gi bort plassen sin til en stor skredvoll.

Saneringen av boligene startet i 2019 og vil pågå i mange år framover. Bebyggelsen som fjernes er fra 70-tallet, og består av elementbaserte og modulbaserte boligbygg i tre. Bebyggelsen ble fargesatt av Grete Smedal på 80-tallet og bærer en viktig del av Longyearbyens identitet. De største boligeierne har gått sammen om å organisere saneringsprosjektet, og det er et ønske om å få til gjenbruk dersom det er mulig innenfor økonomiske og tidsmessige rammer.

I den første fasen av saneringen ble 11 boligbygg revet. Tre bodbygg ble flyttet og tatt vare på, ellers ble en del materialer og inventar gitt bort til byens befolkning. Kanskje kan vi få til å ta vare på flere hele bygg i neste fase?

Oversiktskart over boliger som skal saneres i Lia. Illustrasjon: LPO arkitekter
For å sikre sentrum av Longyearbyen ble det besluttet at over 30 boligbygg i Lia måtte gi bort plassen sin til en stor skredvoll.
Rivning av Lia i 2020. Foto: LPO arkitekter
Rivning av Lia i 2020. Foto: LPO arkitekter
Sanering Lia februar 2020. Foto: Norsk Saneringsservice