Boder fra Lia

Funksjon
Uthus og røkterbolig

Oppdragsgiver
Tre private hundegårder

Sted
Bolterdalen

År
2020-2021

Prosjekter / Ferdigstilt

Boder fra Lia

Som første del av saneringsprosjektet i Lia, skulle tre bodbygg rives. LPO undersøkte flere mulighet for gjenbruk av bodene, blant annet som boder ved Blåmyra i Bolterdalen. LPO undersøkte flere mulighet for gjenbruk av bodene, blant annet som boder ved Blåmyra. Til slutt ble løsningen å flytte dem til tre private hundegårder i Bolterdalen. Dette var de eneste hele byggene som ble bevart og flyttet i den første rivefasen i Lia. Et par av bodene ble mellomlagret på trepakker ved hundegårdene i påvente av fundamentering og har nå fått ny funksjon som (to) røkterboliger og (ett) uthus.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Uthus og røkterbolig

Oppdragsgiver
Tre private hundegårder

Sted
Bolterdalen

År
2020-2021

Innredning med gjenbruksmøbler i en av de to hyttene i Bolterdalen. Foto: LPO arkitekter


Samarbeidspartnere: Store Norske

Grønn bod fra Lia. Foto: LPO arkitekter
Gul bod fra Lia. Foto: LPO arkitekter
Flytting av boder fra Lia til Bolterdalen. Foto: LPO arkitekter