Elvegrenda

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Prosjekter / Mulighetsstudie

Elvegrenda

Sammen med Store Norske er LPO i gang med prosjektet Elvegrenda hvor vi ombygger dagens Elvesletta Nord til et større bedre utnyttet boligområde med hjelp av flytting og ombruk av eksisterende boligmoduler i området og ett bygg fra Lia. Boligmodulene skal plasseres på nye fundamenter med nye «baser» med familieboliger. Det er lagt opp til en «dans» der ett og ett bygg får nye fundament og flyttes, slik at vi kan beholde flest mulig boliger i bruk gjennom prosessen. Utbyggingen er planlagt startet i 2023 og er en del av SirkTRE, et grønn plattformprosjekt som har målsetning om å etablere den helsirkulære trebransjen. Målet er å ombruke byggene i sin helhet for å redusere utslipp og kostnader og for å ta vare på identiteten i området.

+ Les mer

Les mindre

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Utover å sikre en økt utnyttelse av tomta, samt en funksjonell og teknisk oppgradering, har prosjektet ambisjon om å skape en gjennomgripende arkitektonisk forbedring av området. Det nye boområdet skal vokse fram av det gamle, trinn for trinn. Denne etappevise utviklingen er viktig ettersom det ikke finnes boligreserve i Longyearbyen til å huse alle Elveslettebeboerne i en byggeperiode. De eksisterende boligmodulene skal ombrukes på toppen av nye boligbaser slik at det nye områdets identitet ligger i forlengelse av det som var.

Som en del av prosjektet har LPO gjort en klimagassanalyse for å få oversikt over de miljømessige potensialene ved å ombruke byggene: Kort fortalt er klimapåvirkningen fra det eksisterende Elvesletta Nord veldig høy, noe som skyldes et enormt energiforbruk fordi den eksisterende byggingsmassen er i dårlig forfatning.

Planen er likevel ikke å rive de eksisterende byggene, men at det skal det bygges nye fundamenter ved siden av de eksisterende bygg. De eksisterende boligmodulene skal så heises én og én opp på basene og blir tilkoblet et oppdatert teknisk anlegg. Vinduer og dører skiftes ut og modulene etterisoleres og pakkes inn med ny klimaskjerm. Samlet sett vil tiltakene få energiforbruket ned, og den bygde kvaliteten opp. Byggene fremtidssikres samtidig som klimapåvirkningen minimeres.

Les mer om prosjektet: https://www.lpo.no/presentasjo...

Sammen med Store Norske Boliger skal LPO bruke Elvesletta som case der vi skal utforske mulighetene for ombruk og oppgradering av modulære trebygg med donorbygg fra Lia. Illustrasjon: LPO arkitekter
Eksisterende Elvesletta Nord. Drone bilde Dag Ivar Brekke
Fasadetegninger. LPO arkitekter