Elvegrenda

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Prosjekter / Mulighetsstudie

Elvegrenda

Sammen med Store Norske er LPO i gang med prosjektet Elvegrenda hvor vi ombygger dagens Elvesletta Nord til et større bedre utnyttet boligområde med hjelp av flytting og ombruk av eksisterende boligmoduler i området og ett bygg fra Lia. Boligmodulene skal plasseres på nye fundamenter med nye «baser» med familieboliger. Det er lagt opp til en «dans» der ett og ett bygg får nye fundament og flyttes, slik at vi kan beholde flest mulig boliger i bruk gjennom prosessen. Utbyggingen er planlagt startet i 2023 og er en del av SirkTRE. Prosjektet er med som del av SirkTRE, et grønn plattformprosjekt som har målsetning om å etablere den helsirkulære trebransjen. Målet er å ombruke byggene i sin helhet for å redusere utslipp og kostnader og for å ta vare på identiteten i området.

Funksjon
Bolig

Oppdragsgiver
Store Norske

Sted
Longyearbyen

År
2020 - pågående

Sammen med Store Norske Boliger skal LPO bruke Elvesletta som case der vi skal utforske mulighetene for ombruk og oppgradering av modulære trebygg med donorbygg fra Lia. Illustrasjon: LPO arkitekter
Eksisterende Elvesletta Nord. Drone bilde Dag Ivar Brekke
Fasadetegninger. LPO arkitekter